31 juli 2011

Ryktet om deras död är betydligt överdrivet!

Ideologierna är döda hör man ofta nuförtiden. Att idéer och tankar från 1800-talet skulle kunna ha något att komma med på 2010-talet verkar för många människor helmossigt. Idag hyllar man istället pragmatismen som den viktigaste ledstjärnan och som resultat sänker man skatten för att man "kan" snarare än därför att det är "rätt".


Varför har det blivit så? Och vad kan vi göra åt det? Jag tror att vi måste börja ställa oss den enkla frågan "varför?"! Varför vill vi sänka skatterna? Varför vill vi förenkla för företagarna? Mm mm...


Att veta varför man vill genomföra en viss politik och att ha en vision mot vilken man vill att den politiken ska leda är att ha en ideologi. Svårare än så är det inte!


För mig är det nästan som att ha en inre kompass som man tar fram när man t ex ska fatta beslut i kommunen och som gör att man ganska snabbt kan avgöra om förslaget är "rätt" eller "fel".


Självklart måste man ibland kompromissa och vara pragmatisk, men det är oerhört viktigt att veta vilken ståndpunkt man själv har och varför! Utan ideologier blir politiken bara ett slagfält för mer eller mindre makthungriga politiker och sensationslystna medier.


Till sist undrar ni kanske vilka gubbarna på bilderna är?
Det är några av de filosofer, politiker och ekonomer som inspirerat mig mest och är uppifrån och ner Adam Smith, Richard Cobden, John Locke, Frédéric Bastiat och Thomas Jefferson.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: