01 augusti 2011

Fobi eller inte?

"Fobi (av grek. φόβος, fobos, "fruktan"), kallas en stark upplevelse av rädsla som återkommande infinner sig då en person ställs inför, eller riskerar att ställas inför, ett visst objekt eller en viss situation som personen fruktar. För att betraktas som en fobi behöver rädslan som upplevs vid eller inför exponeringen vara orimlig eller överdriven i intensitet."


Fobi är alltså ett sjukdomstillstånd!

Fram till 1979 betraktades homosexualitet som en sjukdom. I Bibeln och andra religiösa skrifter fördöms homosexualitet som en synd och flera ledare för framförallt kristendomen och islam predikar ofta om detta.


I Sverige har dock utvecklingen gått längre och homosexualitet ses inte längre som någon sjukdom av samhället, utan homosexuella har idag samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Men precis som i resten av världen så finns det de som inte gillar den här utvecklingen och vissa av dem är givetvis riktiga knäppskallar, men det finns även människor som i de flesta andra aspekter skulle betraktas som normala men som tack vare sin åsikt om homosexualitet blir (på samma sätt som de homosexuella fram till 1979) betraktade som sjuka.
Det kallas för "homofobi" och som jag skrev i början på inlägget är ju fobi ett sjukdomstillstånd. Är det verkligen rimligt att behandla människor med andra åsikter som om de hade en sjukdom? Är inte detta lika illa som att betrakta homosexualitet som en sjukdom?


Visst, det finns säkert de som är rädda men det gäller garanterat inte alla!
Självfallet betyder det inte att man stillatigande ska låta dessa personer stå oemotsagda, men man kan ju prova att framstå som lite mer civiliserad genom att inte påstå att någon annans åsikter är en sjukdom.
Detsamma gäller för övrigt för islamofobi också! Det är dags att inse att vi inte kan fortsätta den här polariseringen av debatten där motståndaren mäts inte av hur väl man kan argumentera för sin åsikt utan om man har "rätt" eller "fel" åsikt.


De enda som vinner på detta debattklimat är de ljusskygga organisationer vilkas argument aldrig håller för öppen debatt, men som nu kan hävda martyrstatus och samla alla de som blivit "utfrusna" från debatten.

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: