25 mars 2010

Jag säger JA! till friskolor

Friskolorna har lett till en fantastisk utveckling på skolområdet som vi annars inte varit i närheten av i Sverige. Flera länder (bl a Storbritannien) är mycket intresserade av vårt system och planer på att införa system liknande vårt finns i flera länder. Lika lite som vi behöver ett offentligt monopol för att förse oss med mat för dagen eller kläder på kroppen, lika lite behöver vi ett offentligt monopol på utbildning. Jag förstår att det är ett problem för socialister och kommunister som vill styra skolan så att alla lär sig exakt samma saker på exakt samma plats och på det viset blir jämlika invånare stöpta i samma form. Men för mig som ser utbildningen som en fråga för individen (från början givetvis med föräldrarnas inflytande) så är det istället helt naturligt att föräldrar och barn tillsammans ges makten över sin utbildning och framtid. Bara en så enkel sak som att lägga beslutet över sina barns framtid i föräldrarnas händer är en frihetsreform av gigantiska mått. Det är inte längre kommunen som bestämmer var eller med vilken pedagogik som ditt barn ska få sin utbildning!
Att socialister tycker att det är fult att tjäna pengar på utbildning är ju inte särskilt konstigt, för inte så länge sedan tyckte de ju att det var fult att tjäna pengar på vad det än gällde. Faktum är att den vinst som skapas i friskolorna beror på att de är så mycket effektivare med de medel som de får. Notera att friskolorna i de allra flesta fall får lika mycket per elev som de kommunala skolorna eller mindre. Det finns givetvis ingen naturlag som säger att friskolor är bättre än kommunala skolor men det är just konkurrenssituationen som uppstått med friskolereformen som gjort även den kommunala skolan bättre. Ser man inte den utvecklingen måste man ha extremt stora ideologiska skygglappar på och det vore tragiskt om dessa efter höstens val skulle få makten över vår framtid som skolan ju faktiskt är.

22 mars 2010

Hur viktigt är bloggandet?

En bra fråga! För 5 minuter sedan blev jag intervjuad av TV4 som ställer just den frågan. Vinner man valet via bloggen eller är den bara ytterligare ett verktyg för att nå de redan frälsta? Jag tror att om man använder sin blogg på rätt sätt så når man ut till interesserade människor även utanför sin "vanliga" umgängeskrets. Genom kopplingar till Facebook och Twitter får man naturliga länkar till sin blogg. Att "pinga" sin blogg mot de olika nyhetstjänsterna på nätet är också en viktig möjlighet som man inte får glömma bort.

Växjös framtida utbyggnad

Idag har vi haft ett intressant möte i kommunen om översiktsplanen. Målet är att kunna beskriva hur Växjö kommer att se ut 2050. Oerhört spännande med tanke på allt som redan händer och är på gång i Växjö. Planeringsförutsättningen är att Växjö ökar med 1000 invånare per år även fram till 2050, vilket skulle innebära att vi då blir 122000 invånare. Var ska alla bo och var ska de jobba? Hur fungerar kommunikationerna 2050? Elbilar och tåg, eller cyklar och spårtaxi? Frågorna är många men svaren är svårare att precisera så här 40 år i förväg.

11 mars 2010

Varför vill man se tågen rusa förbi?

Jag ska börja med att erkänna att jag inte lusläst utredningen om höghastighetståg, men i min värld låter det orimligt att (om det nu kommer att dras genom dessa kommuner) detta tåg skulle stanna i någon av dessa kommuner. Vitsen med höghastighetståg (åtminstone i Frankrike och Japan) är ju att de ska kunna konkurrera ut inrikesflyget. Ska man över huvud taget stanna nånstans mellan Jönköping och Malmö så bör det väl i så fall vara där man kan ordna anslutningstrafik som t ex Värnamo eller Alvesta? Personligen tror jag fortfarande att en sträckning utmed stambanan vore det bästa alternativet.