02 juli 2011

Är europatanken död?

Sommaren är här och semestern har börjat, åtminstone för mig. Så nu tänkte jag koppla av, läsa lite böcker och bara njuta i fyra veckor men...det finns en sak (ja, egentligen massor:o) som gnager i mig och måste ut. Europatanken! Vem försvarar den idag? Grekland har världens sämsta ekonomi och inom övriga euroländer tvekar man om man ska ställa upp med ännu mera lån. Tanken på ett enat Europa genomgår just nu sin största kris sedan starten. Det är därför viktigare än nånsin att vi som gillar tanken på ett europasamarbete inte bara stämmer i i kritikerkören som sjunger om hur illa det ser ut i de sk PIIGS-länderna utan också tar striden och försvarar det Europa som vi arbetar för, det Europa som värnar den fria rörligheten för människor, varor, kapital och tjänster. Som arbetar för frihandel istället för tullmurar. Som arbetar tillsammans för fred i världen och som inkluderar hellre än exkluderar sina grannar. Som garanterar individens frihet mot förtryck från såväl människor som stater. Som inser att jordbruksstöd liksom allt annat statligt och överstatligt stöd måste upphöra och att fri konkurrens måste få råda för franska bönder likaväl som för spanska biltillverkare och lettiska byggföretag. EU står på tröskeln mot en ny tid men saknar stora starka förespråkare som t ex Helmut Kohl. Jag tror att vi behöver putsa upp en del gamla bra förslag och krydda med ett antal nya och redan idag börja arbeta med en "Ny agenda för framtidens Europa"


Framtidens EU borde t ex bli mer av den minsta gemensamma nämnaren än en idélåda för vad man ska hitta på med medlemsstaternas pengar.
För Europa, för friheten!

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: