28 april 2011

Mer än Arenastaden del 2

Under vintern har Kultur- och Fritidsförvaltningen jobbat med att utreda det framtida behovet av fotbollsytor i Växjö stad. Denna utredning har gjorts i nära samarbete med den sk fotbollsalliansen (dvs fotbollsklubbarna i Växjö). Igår presenterade vi resultatet av den utredningen för media (dvs Smålandsposten), ett väl underbyggt underlag och prioritering för framtida investeringar i fotbollsytor i staden för de kommande åren. Detta är en del av den satsning som vi kommer att göra för bredd- och framförallt ungdomsidrotten i Växjö. Väl medvetna om att utbyggnadstakten när det gäller idrottshallar under många år inte följde befolkningsökningen började Alliansen redan under förra mandatperioden att försöka jobba ikapp med byggandet av NCC-Arena, Gemlahallen och den i dagarna färdiga Araby Park Arena. Kultur och Fritidsförvaltningen har ett uppdrag att göra motsvarande undersökning över det framtida behovet av hallytor så att vi kan fortsätta utbyggnaden av antalet hallar men med ett betydligt bättre underlag än tidigare. För föreningarna i de mindre orterna i kommunen har jag lagt fram ett förslag till kommunalråden som de nappade på, en finansieringsmodell liknande den vi använt i Arenastaden där kommunen alltså lånar ut pengar till föreningarnas investeringar. Självklart kommer det ställas höga krav på föreningarna att hitta delfinansiering och även på föreningens organisatoriska förmåga att klara finansieringen. Huvudanledningen till mitt förslag är att fritidsnämnden i sin begränsade budget inte under överskådlig tid skulle kunna prioritera eller finansiera dessa anläggningar. Ett pilotprojekt är under framtagande i förvaltningen och kommer att presenteras inom kort.


- Posted using BlogPress from my iPhone

26 april 2011

Gud är med... vem?

Svenska kyrkan m fl kristna organisationer har ännu en gång gett sig in i politiken. Jag vet ganska många medlemmar i svenska kyrkan som trodde det var över med KG Hammar, men ack vad de bedrog sig. Vi kan alla ha olika åsikter om den politik som förs eller inte förs i vårt land, men att blanda in gud och kyrkan är inte seriöst. Redan de tyska nazisterna insåg vikten av att ha "gud" på sin sida. På den tyska arméns bältesspänne kunde man läsa


"Gott mit uns" Gud är med oss. Trosargument tenderar att få en prägel av "untouchable" pga att tron är just en tro och inte behöver förhålla sig till vad som vetenskapligt kan bevisas.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige