09 april 2012

Betyg, men sen då?

Detta inlägg påbörjade jag i etthotellrum i Österrike, därav den ovanlig platsen i "Location" nedan:o)

Det är givetvis jättebra med ett betygssystem som är tydligt och mäter kunskaper mot uppsatta mål. Det är också bra med en lärarlegitimation som garanterar välutbildade lärare. Högre lärarlöner som ger yrket högre status är naturligtvis också önskvärt. Men det allra bästa vore väl om vi fick elever som med goda kunskaper kan ge sig ut i livet?
Bo Frank fick ta emot mycket kritik för ett tag sedan när han skrev om att avskaffa sportlovet. Men faktum är att svenska skolelever går färre dagar i skolan per år än i många andra länder. Anledningen till hur skolloven är lagda är ju i grunden bondesamhällets krav att barnen behövdes på gården vid vissa tider på året.

Numera skapar de långa loven problem för föräldrar med litet kontaktnät och barnen "tvingas" tillbringa tiden ensamma hemma eller på fritids, samtidigt som föräldrarna får dåligt samvete för att de inte kan ( läs har råd) att vara hemma med barnet. Är det inte dags att modernisera skolan och anpassa elevernas "arbetstider" till resten av samhället? Självklart måste barn få tid att vara barn men man kunde kanske tänka sig att loven blir kortare för varje stadie så att när man slutar gymnasiet så har man lika långt lov som en normal semester. Sportlov och höstlov kanske kunde göras mer flexibla för att kunna fungera för fler familjer? Vi får dock inte glömma bort de som inte har råd att åka på skidresor mm på loven och det finns säkert också ett antal barn och ungdomar som skulle behöva studera extra dessa lovdagar. Några lovdagar kunde med fördel satsas på utökad och förbättrad sk PRAO-verksamhet.

Rätt utnyttjat får då barn och ungdomar en tydligare bild av hur ett framtida arbetsliv skulle kunna se ut. Kopplar man sedan detta med en satsning på Studie- och yrkesvägledning så att eleverna är väl förberedda inför val till såväl gymnasie- som högskoleutbildningar så tror jag att vi får mer motiverade ungdomar och i slutänden också bättre resultat.
Det pratas ofta om att utöka grundskolan till tio år och kanske behövs det mer undervisning. Vi vet att framtiden knappast kommer ställa lägre krav på utbildningsnivån, men då kanske stegvis färre lovdagar kan vara ett alternativ? Den matematikintresserade kan säkert räkna ut hur det skulle kunna se ut.
- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Ennsradweg,,Österrike

72 år sedan

Idag för exakt 72 år sedan invaderades våra grannländer Danmark och Norge av Nazityska trupper.


För danskar och norrmän blev det starten på fem år av ockupation och förtryck och judar i de båda länderna fördes till koncentrationsläger i framförallt Tyskland. Idag vet vi att det fanns planer på att även invadera Sverige men hur nära de planerna var att sättas i verket är svårt att veta. Sverige befann sig plötsligt i det närmaste omringat av kriget och exakt vad som gjorde att vi klarade oss undan är också svårt att bedöma, men vår export av järnmalm var självklart en stor faktor. Att vi också tillät diverse transporter över svenskt territorium


(med överflyttningen av den 163:e infanteridivisionen Engelbrecht från Norge till Finland som den mest iögonfallande) var givetvis också en starkt bidragande orsak.

Invasionen av Norge och Danmark, Finlands samarbete med Nazityskland och Sveriges undfallande neutralitet har präglat det nordiska samarbetet sedan dess.


Fyra länder med väldigt olika upplevelser av den värsta konflikten i världshistorien, något man bör veta om när man diskuterar framtiden för nordiskt samarbete.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:SJÖBÅGEN,Växjö,Sverige