16 juli 2011

Partipiskan tas inte fram i onödan!

Ofta får man höra av vänner Och bekanta (utanför politiken) och läsa i media om det här med partipiska. Att det skulle vara i princip omöjligt att ha andra åsikter än partiledningen och att alla försök att driva andra åsikter obönhörligen "slås ned". Eftersom jag varit med ett tag i politiken på lokal nivå och har/har haft ganska god insyn i arbetet på andra nivåer i både mitt eget och andra partier så vill jag göra följande kommentarer:
För det första skiljer sig de flesta partier åt beroende på vilken nivå vi pratar om, vissa mer och andra mindre. Det är skillnad på Bo Frank i Växjö och Fredrik Reinfeldt i Sverige helt enkelt och så måste det också få vara till viss del eftersom frågorna skiljer sig mellan nivåerna. Men vissa är helt andra partier på lokal nivå jämfört med i rikspolitiken. Det gör givetvis dessa partier otydliga i väljarnas ögon och när lokala företrädare ställs inför journalisternas frågor om varför de inte driver samma politik på det lokala planet som partiet gör på riksnivån blir det ofta ganska tyst. Att vi har flera kommuner i länet där vi borde kunnat ha alliansmajoritet men där "profilfrågor" blivit heliga och personkemin gjort samarbete omöjligt vittnar ju om att partipiskan om den nu finns åtminstone används väldigt sparsamt.
För det andra håller partierna på att vända ut och in på sig själva för att locka så många väljare till sig som möjligt. Detta gäller främst, men inte enbart de partier som ligger närmast riksdagens 4%-spärr. Detta gör att partierna tvingar sig själva att bredda sig och på det viset inrymma fler väljare. Detta tror jag för övrigt är den största anledningen till att det idag är så trångt i "mitten" i svensk politik. Med breddningen följer nästan automatiskt att man måste tillåta "fler" åsikter inom partiet.
För det tredje så gör mediaklimatet det möjligt (eller tom uppmuntrar!?) för "extremprofilerade" personer att hamna högt upp på partiernas listor. Vad har t ex Gunnar Elm från (C) i Växjö gemensamt med Fredrik Federley i Stockholm? Inte mycket mer än partibeteckningen, åtminstone inte om man utgår från vad som skrivs om och av dem i media. Ännu ett exempel på att partipiskan hänger kvar på sin krok på väggen.
För det fjärde och sista så har jag aldrig själv blivit direkt stoppad av någon partipiska när jag inte riktigt tyckt som partiet i övrigt. Visserligen var det aldrig påhejat och sällan omtyckt, men aldrig stoppat. Jag fick motionera till Kommunfullmäktige om ökade öppettider på krogen fast bara ett par av partikamraterna höll med mig och troligtvis hade ingen av dem röstat på mitt förslag.
Sedan finns det ju givetvis tillfällen där partipiskan tas fram. Vid viktiga omröstningar när man är i majoritet och då majoritetsförslaget riskerar att förlora om man inte röstar med t ex. Jag kan dock inte på rak arm komma på att jag själv vid något sådant tillfälle hellre skulle velat rösta med oppositionen, även om det säkert finns något tillfälle när det har hänt.
Partipiskan tas alltså inte fram i onödan! :o)

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: