16 november 2010

Valberedningens förslag

Idag har den interna moderata valberedningens förslag till ordförandeposter, ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser offentliggjorts genom pressmeddelande. För min egen del föreslås jag inte längre få fortsätta som ordförande i Tekniska nämnden, utan jag föreslås få diverse andra (mindre) uppdrag. Något som jag upplever som en "degradering". Eftersom flera personer (däribland Smålandsposten) redan frågat mig om varför jag inte vill sitta kvar?, eller varför jag ska byta nämnd? så vill jag säga det här: Jag har jobbat aktivt för Moderaterna i alla valrörelser sedan 1985 och i den nyss avslutade valrörelsen la jag ner nästan 400 timmar (nästan dubbelt så mycket som den som la ner näst mest tid). Jag har skött ordförandeuppdraget felfritt (åtminstone är det vad jag fått höra av andra, både inom kommunen och från allmänheten) och jag tycker efter fyra år att jag är väl insatt i den stora mängd av varierande verksamheter som ligger under Tekniska nämnden. Under det kommande året ska dessutom en ny förvaltningschef rekryteras och jag tycker det är lite oklokt att i det läget byta ordförande också. På söndag kväll så kommer förslaget att presenteras på ett extra årsmöte och sedan så ska kommunfullmäktigegruppen besluta i frågan. Så jag får väl helt enkelt vänta och se vad som händer...


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,,Sverige

Rättssäkerhet och journalism

Efter det att Expressen valt att gå ut med namn och bild på den person som misstänks ligga bakom den senaste tidens mord/mordförsök så uppstår ett antal frågor och problem. Först så kan det nu bli mycket svårt för polis och åklagare att presentera trovärdiga vittnen, då försvaret nu kan hävda att då den åtalades bild visats i tidningen och därför har påverkat ev vittnen till den åtalades nackdel. I just det här fallet kanske det finns annan tillräcklig bevisning, men vad händer nästa gång? Sedan har vi principen om att man är oskyldig tills motsatsen bevisats. Detta grundelement för rättsäkerhet sätts helt ur spel när man väljer att hänga ut en person som ännu inte är dömd för något brott. I det här fallet var personen ännu inte ens åtalad. Jag kan inte se någon annan värdering hos Expressen än den att sälja så många lösnummer som möjligt på den här historien. Den journalistiska hedern och rättssäkerheten kastade man uppenbarligen ut med badvattnet. Jag vill poängtera att jag däremot inte har någonting emot att dömda brottslingar visas upp i media.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,,Sverige

14 november 2010

(S)andlåda

(S)-topparna verkar stå i kö för att få kasta skit på varandra i kvällspressen, krismötena avlöser varandra och Sahlin & Co verkar ha tappat all kontroll över händelseförloppet. Hur kunde det gå så långt? Hur kunde man så totalt tappa greppet? Det känns just nu som Socialdemokraterna är politikens svar på Jugoslaviens sönderfall. När lednings grepp släppt så slåss plötsligt alla mot alla och man gör det för helt öppen ridå. Jag kan ha fel, men jag tror att vad vi nu ser är det smärtsamma slutet på en epok där socialdemokraterna dominerade svensk politik. Framöver kommer Socialdemokraterna vara ett parti bland andra och vilka följder det får på svensk politik kan man nog bara gissa. Som amerikanerna säger: "It's history in the making"


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,,Sverige