14 juni 2017

Effektivisering i omsorgen

Nedanstående svar till Tomas Thornell (S) har jag skickat in till Smålandsposten

Inte snabbare, utan smartare
Svar till Tomas Thornell i SmP 2017-06-10
Tomas Thornell går gärna till attack och denna gång är det undertecknad som avkrävs en förklaring över vilka det är som ska springa fortare för att våra besparingar ska vara möjliga. Då kan jag berätta för dig Tomas att en effektivisering inte handlar om att springa fortare, utan om att hantera skattepengarna på ett smartare sätt.


Vi står för olika politiska riktningar, där vi i Blågröna är tydliga med att vi vill använda pengarna som finns på ett så effektivt sätt som möjligt, medan Tomas och Socialdemokraterna åminstone ger intrycket av en outsinlig källa att ösa pengar ur, där man plockar mer ur skattebetalarnas plånböcker varje gång man ska få ihop en budget.


Det är viktigt att förstå samhällsutvecklingen när vi pratar skatter. Sverige står, som många andra länder idag, på gränsen för vad vår välfärd klarar. Under låntg tid har den offentliga sektorn tagit på sig mer och mer av medborgarnas ansvar. Idag är det inte längre möjligt att tänka så utan nu gäller det att tänka om och hjälpa dem som verkligen behöver det, men det kommer ta tid. Vi väljer att börja nu. 
Vi ser att en effektivisering av omsorgen är möjlig. Bland annat kan man i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämförelser i databasen KOLADA, se att kostnaden för äldre- och handikappomsorgen utslaget per invånare är betydligt högre i Växjö än i jämförbara kommuner.Det vill säga: Kan andra kommuner göra detta till lägre kostnader så kan Växjö också.
Att det blir fler äldre i Växjö är vi nog alla överens om, men det är ju också så att de senaste åren har vi trots denna ökning sett ett minskat behov av äldreomsorg. De äldre Växjöborna har helt enkelt varit såväl piggare som friskare än förväntat. I Blågröna Växjö har vi stor respekt för att en effektivisering på nästan 25 miljoner, även om det bara motsvarar c:a 2% av omsorgsnämndens budget på över 1,2 miljarder, skulle kunna få konsekvenser för verksamheten.


Därför ska vi med hjälp av den Digitaliseringsfond, som kommer att inrättas, och omsorgsnämndens stora egna kapital se till att effektiviseringen sker på ett smart sätt. Några lösningar är redan tydliga, genom att t ex öka investeringar i nya system och verktyg kan vi ta fler och större steg mot en modern omsorg med bibehållen kvalitet och trygghet för våra omsorgstagare samt en bättre arbetsmiljö för våra anställda.

Ulf Hedin (M) ordförande i omsorgsnämnden i Växjö


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Vilhelm Mobergs gata,Växjö,Sverige