14 december 2016

Vad gör vi med de tillfälliga platserna i omsorgen framöver?

I omsorgen har vi något vi kallar tillfälliga platser. Det är t ex platser där den som är äldre och varit inlagd på lasarettet kan få bo under tiden man tillfrisknar så pass att man kan flytta hem igen eller platser för sk växelvård, där man kan bo varannan vecka eller två veckor i stöten och på det viset avlasta anhörigvårdare mm. För dessa platser behövs en annan kompetens än för våra övriga särskilt boendeplatser, därför har vi till och från diskuterat möjligheten att samla dessa på ett ställe.

I ett tidigare skede har det diskuterats huruvida vi skulle kunna samla dessa på Hovslund som ändå ska byggas om eller byggas nytt. Under 2016 har vi i omsorgsnämnden också tagit beslut om att två av de särskilda boenden som hittills varit utlagda på entreprenad (Sörgården i Rottne och Evelid i Växjö) ska tas över i kommunal regi.
Evelids särskilda boende
Detta har, tillsammans med att det är minst två nya privat drivna särskilda boenden på gång i Växjö, gett förändrade förutsättningar för framtiden. På en fråga från en av ledamöterna i arbetsutskottet om hur det skulle se ut om alla tillfälliga platser samlades på Evelid, så redovisades ett Excel-dokument där man ställt upp siffrorna för hur det skulle se ut. En av ledamöterna bad i samband med redovisningen förvaltningen att få denna bild utskickad till alla ledamöterna i arbetsutskottet, vilket också gjordes med en tydlig skrivning om att bilden var ett "internt, ej offentligt arbetsmaterial". Bilden har därefter på något vis bl a kommit till en reporter på Smålandsposten.
Då uppkommer givetvis frågan om vad detta betyder?
Det betyder att vi har ställt en fråga till förvaltningen om hur fördelningen av platser skulle se ut om man samlar alla tillfälliga platser på Evelid kopplat till önskemålet ovan om att hitta en plats att samla alla tillfälliga platser på. Det finns alltså inget annat underlag över huvud taget, inget förslag, ingen inriktning som säger att vi ska genomföra detta. Vi vet i dagsläget egentligen inte ens om det är möjligt eller ens önskvärt att göra det. Vi har således inte sett någon anledning att informera om något som vi inte ens har en aning om det går att genomföra. Vi ska nu ge förvaltningen i uppdrag att utreda om det för det första är önskvärt och i så fall möjligt att samla alla våra tillfälliga platser på ett ställe. Om svaret är ja, var någonstans är det möjligt att göra detta och vilka alternativa lösningar finns. Sedan finns det naturligtvis ett flertal andra frågeställningar som tillkommer, men jag tycker att det är först när vi vet detta som vi kan börja gå ut och informera om hur planerna ser ut. Att göra det i dagsläget vore bara att röra upp människors känslor, kanske i onödan och skapa onödig oro hos omsorgstagarna.

Något säger mig att det jag skrivit här inte riktigt stämmer överens med den ni kan läsa i morgondagens Smålandsposten men jag kan ju ha fel.