28 juni 2011

Demokrati inte alltid så självklart

En diskussion på Facebook fick mig att minnas en episod som jag var med om för ett antal år sedan. Jag var nybliven vice ordförande i gymnasienämnden och ordförande var en av stadens vänsterpartister ((S),(V) och (MP) var i majoritet).
Vi var iväg på en tvådagars konferens och efter middagen på kvällen satt han och jag med varsin öl och diskuterade. Vi blev nästan mer och mer oense ju längre kvällen led och när jag kände att diskussionen inte gav nåt mer så valde jag att försöka hitta något gemensamt innan vi skiljdes åt så jag sa: Vi kan väl i alla fall vara överens om att demokrati alltid är bättre än diktatur? Jag blev uppriktigt sagt ändå förvånad när han svarade nej på frågan, men samtidigt riktigt förbannad. Här hade man alltså slösat bort sin kväll med att diskutera med en person som inte ens delar min grundsyn om demokrati. Jag sa gonatt och menade det på alla tänkbara sätt!
Demokratin är alltså inget vi kan ta för givet ens i Sverige.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

22 juni 2011

Budgetinlägg

Här följer mitt inlägg i dagens budgetdebatt:
Fritidsnämnden eller rättare sagt de olika verksamheter ( föreningar mm) som på ett eller annat sätt är beroende av stöd i olika former från Fritidsnämnden står inför ganska stora utmaningar framöver.
Det ställer givetvis också stora krav på en väl fungerande nämnds och förvaltningsorganisation.
Växjö har varit, är och kommer förhoppningsvis att vara en oerhört framgångsrik idrottskommun. Arenastaden är kanske den främsta manifestationen för detta, men ännu viktigare för framtiden är självfallet att se till att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar att kunna utöva de idrotter som de önskar. Detta ställer stora krav på att klubbarna har god organisation och bra och tillräckligt många ledare och på kommunen ställer det kravet att skapa förutsättningarna för att föreningar, barn och ungdomar ska kunna bedriva sin verksamhet.
I mina samtal med företrädare för flera av kommunens föreningar så har jag fått intrycket av att just bristen på ytor är den stora utmaningen framöver. Detta tror jag är viktigt att ta med sig i nämndens arbete och framförallt i arbetet med att förändra föreningsbidragen framöver.
Tillsammans med stadens fotbollsklubbar i den sk Fotbollsalliansen har vi under hösten och våren tagit fram en utbyggnadsplan och prioriteringslista för bl a konstgräsplaner. Nu startar vi ett liknande arbete för inomhusytor.
Ett annat viktigt område är ”Spår och leder” där vi arbetar tillsammans med föreningar och andra organisationer vill skapa goda förutsättningar för såväl Växjöbor som turister att få större möjligheter att kunna komma ut och njuta av vår fantastiska natur. Hälsoarena Fylleryd avser vi i Alliansen att återkomma till när vi tar nämndens internbudget till hösten, vi har definitivt inte glömt bort den!
Arbetet med att få fler barn och ungdomar och då framför allt flickor i Arabyområdet att aktivera sig i föreningslivet kommer vi att jobba vidare med tillsammans med flera intresserade föreningar både i och utanför området. Den nyinvigda Araby Park Arena kommer vara till stor hjälp i detta arbete.
I framtiden vill vi förbättra det kommuninterna samarbetet med särskilt Gymnasienämnden och Skol- och barnomsorgsnämnden (Vi bör framöver se till ”hela kommunens behov” när vi bygger nya skolor eller bygger om och till nya), men även med övriga delar av kommunen (kring till exempel näridrottsplatser) och givetvis med enskilda, föreningar och företag som vill samarbeta för att skapa förutsättningar för framtidens idrottsprestationer i Växjö.
Jag kan konstatera att (S) och (V) i sitt budgetförslag för Fritidsnämnden har med pengar till bl a konstgräsplan i Gransholm. I det sammanhanget kan jag bara berätta att en enig Fritidsnämnd förra måndagen beslutade om att som ett pilotprojekt begära hos kommunstyrelsen att Gransholms IF på ungefär samma sätt som föreningarna inom Arenastaden få låna pengar innevarande år för att slutföra sin satsning på konstgräs.
När det gäller en idrottshall i Braås så ligger den satsningen för Alliansens del under satsningen på ”Vision Braås” under Kommunstyrelsen.- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Vilhelm Mobergs Gata,Växjö,Sverige

70-årsminne som avskräcker

I dag är det exakt sjuttio år sedan det nazistiska Tyskland invaderade Ryssland genom historiens största anfall, det sk Operation Barbarossa. Följden av detta anfall blev att minst 20 miljoner ryssar miste livet och att den judiska befolkningen i Ukraina, Vitryssland, Baltikum och västra Ryssland nära på utraderades. Denna förintelse utfördes inte sällan med benäget bistånd från ickejudar i dessa områden. Tyvärr anser jag att detta är ett faktum som dessa länder blundat för ända sedan dess och bara skyller på tyskarna. Jag hoppas att både de böcker som redan finns och även kommande böcker som behandlar denna episod i andra världskrigets historia översätts till dessa språk så att medborgarna där också får ta del av den historia som deras respektive länder inte officiellt lyfter fram. Framtidens "östeuropeer" behöver känna till sin historia precis som vi i "väst". Även om det svider i nationalsjälen ibland.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Utvandrarnas hus, Växjö,Sverige

12 juni 2011

Perspektiv på skolavslutning

Så här i skolavslutningstider brukar alltid debatten om skolorna ska hålla avslutningsfirandet i kyrkan eller inte. Jag tycker frågan är intressant och tänkte ge min åsikt men samtidigt belysa den ur ett par synvinklar som i alla fall jag ofta saknat i debatten. Jag sparar själva åsikten till slutet.
Först det historiska perspektivet:
Faktum är att traditionen med avslutning i kyrkan är långtifrån så uråldrig som man ibland i debatten vill få det att framstå som. Det hela började faktiskt med att skolorna i Sverige i och med skolpliktens införande i slutet på 1800-talet började växa och skolornas klassrum räckte helt enkelt inte till för att inrymma skolans alla elever. Kyrkan blev framför allt i mindre orter då det logiska valet av lokal, dels för storleken på lokalen men även eftersom man ändå sjöng sommarpsalmer mm.
Nästa vinkling är frågan om vem som blir kränkt av att tillbringa en stund i en kyrka? De allra flesta i vårt land som tillhör andra religioner har egentligen aldrig haft något större problem med att vistas i en kristen lokal. Det är först på senare tid som framför allt svenska integrationsivrare i missriktad kritik mot allt som de tror försvårar integration som på olika sätt försökt stoppa skolavslutningar i kyrkan. Extremt fundamentalistiska muslimer är också motståndare till skolavslutning i kyrkan, men är det dessa intoleranta människor vi ska anpassa oss efter?
Som ateist har jag inte något problem med att vistas i en kyrka då det för mig endast är en lokal bland andra.
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det är en tradition, men inte särskilt gammal och att de som vissa menar borde känna sig kränkta i de flesta fall inte gör det. Detta gör ju frågan till lite av en storm i ett vattenglas.
Min åsikt då till slut är att alla skolor själva borde få avgöra var och hur de vill genomföra sin avslutning. Hade jag haft egna barn hade jag trots allt velat att de skulle få gå i en skola lär ut traditioner men inte på ett blint och slutet sätt, utan öppet och resonerande.
Traditioner är och får aldrig bli ristade i sten, de ska utvecklas i takt med människorna!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige