18 juli 2011

Närodlat, bra för vem?

EU:s fyra friheter är det bästa med hela samarbetet men nu verkar svenska kommuner tävla om vem som kan komma på det smartaste sättet att kringgå LOU, (Lagen om offentlig upphandling) som bygger på EU:s konkurrensregler men med vissa tillägg. Lagen är t ex till för att ingen vara ska kunna diskrimineras pga att den skulle råka komma från ett annat EU-land. Sveriges kommuner vill nu av klimatskäl kunna sortera bort varor med"för lång transport". Vi vet redan att rörelserna över gränserna inom EU är långt ifrån den av bl a Göran Persson utmålade invasionen, så jag tycker att vi borde jobba mer på att öka handeln över gränserna snarare än motsatsen. Om samarbetet framöver ska kännas meningsfullt kan vi ju inte hålla på och leta efter sätt att kringgå regler och lagstiftning. Alternativt får vi då försöka omförhandla reglerna...


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: