17 juni 2012

Öppna krogar bättre än stängda

Ett medborgarförslag från några unga Växjöbor om att låta krogarna i Växjö ha öppet en timma till på helgerna ska snart upp till behandling i kommunfullmäktige. Senast frågan om krogarnas öppettider var uppe till behandling så hade jag ett yrkande om att Växjö skulle kopiera Stockholms regler rakt av som bl a innebär möjligheter att ha öppet till kl 05.


Ingen av de andra 60 röstade på mitt förslag den gången. Den här gången hänvisar man i svaret till utredningar som visar på negativa effekter av ökat öppethållande men man har också kollat intresset hos stadens krogar för att öka öppethållandet och svaret var nej.


Jag är fortfarande för att krogarna själva ska få bestämma sina öppettider och ska försöka återkomma med ett eget förslag som är mer inriktat på den valfriheten än att vi politiker bara ska bestämma ett annat klockslag än det som gäller idag. Ett förslag som verkligen ökar friheten för kreativa krögare och i förlängningen givetvis också krogbesökarna.
Kom gärna med tips, idéer och goda exempel om sådana finns:o)

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:SJÖBÅGEN,Växjö,Sverige

Kostnad eller inte. Snarare en tidsfråga

Debatten kring mottagandet av de c:a 400 somaliska barnen i Växjö har börjat och rykten om bl a kostnader har börjat spridas.


Jag vill därför ta tillfället att göra några allmänna kommentarer kring invandring.
Är det större problem med somalisk kultur än med t ex bosnisk? Varför integreras vissa grupper snabbare än andra?
Somalier integreras förhållandevis snabbt i USA men inte här, vad lär vi oss av det? Har vi tagit bort de jobb som kunde varit ingången till vår arbetsmarknad för att de inte var fina nog?
Svensk arbetsmarknad förutsätter goda kunskaper i svenska, är det verkligen alltid nödvändigt? Och är det inte egentligen så att det är genom ett jobb som man lär sig ett språk lättare?
Kan vi behandla människor olika beroende på hur länge de varit här utan att tumma på principer som allas lika värde mm? Detta är inga enkla frågor! Därför håller jag inte med dem som tror att det finns en enkel lösning (SD m fl).


Angående rädslan/aversionen mot islam: jag tror att muslimer i Sverige med tiden blir liksom alla andra, dvs mer sekulariserade än i ett antal andra länder på jorden och att skillnaderna så småningom suddas ut alltmer. Att inte tro att detta kommer hända vore för mig att inte tro på vår västerländska sekulära samhällsmodell.
Sverige behöver dessutom invandrarna för att jämna ut ålderspyramiden. Annars står vi absolut inför att tvingas jobba långt efter 65 årsåldern. All invandring blir på sikt lönsam i ett fungerande samhälle, då de får jobb, skaffar barn, betalar skatt och bidrar till samhällets utveckling på många olika sätt.
Att många svenskar nu känner sig mer hotade av invandringen och dess olika kulturer tror jag delvis kan bero på att vi under lång tid inte värdesatt vår egen kultur och våra traditioner, utan tagit dessa för givet och eller tyckt att de varit töntiga ( ett tydligt exempel ur min egen uppväxt är relationen till svensk folkdans) och när svenskar utomlands uppmanas att sjunga nåt svenskt blir det oftare "Helan går" än någon folkvisa.


Att vissa politiska företrädare dessutom trott att integrationen av invandrare skulle underlättas om vi gör avkall på vår egen kultur och traditioner har inte heller förbättrat situationen. Men faktum kvarstår:
Utan invandring stannar Sverige!!

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:SJÖBÅGEN,Växjö,Sverige

05 juni 2012

Biogas bättre än inget

Min kollega Anna Tenje debatterade Växjös biogassatsning med miljöpartisten Ingemar Ljungcrantz på lokalradion i eftermiddags och jag vill kanske inte påstå att han ljög direkt, men lite vårdslös med sanningen var han nog:o) För det första så resonerade han helt uppenbart utifrån tanken att biogasen i princip skulle ersätta bensin och eller diesel rakt av i kommunen. Om det hade varit så så har han helt rätt i att det hade krävts mer gas än vad vi kan producera från matavfallet och avloppsslammet. Nu är det bara det att vi aldrig haft det målet, inte ens på längre sikt är det troligt att vi kan producera den mängden. Vi har istället resonerat tvärtom, hur mycket gas kan vi producera och vad kan vi göra med den. Vi har kommit fram till att det kommer räcka till ett antal bussar och till en tankstation för privatbilister.


Han nämnde också att det skulle vara förbjudet att sprida det överblivna slammet på åkrar och det stämmer inte heller. Växjös reningsverk är REVAQ-certifierat, vilket innebär att slammet är godkänt som gödningsmedel i t ex jordbruk.
Utöver detta leder projektet dessutom till att vi skickar en mindre mängd avfall till förbränning som vi betalar dyra pengar för.
Ljungcrantz tog också upp att det skulle finnas bättre biobränslen, bl a genom förgasning av grot (grenar och toppar, dvs restprodukter från skogsbruket). Detta är helt sant, men som sagt så var aldrig anledningen till projektet att ta fram det bästa biobränslet, utan att göra det bästa av det vi hade. Jag utesluter dock inte att det så småningom kommer byggas en anläggning för förgasning i Växjö inom en inte alltför avlägsen framtid.
Projektet är komplicerat och har inneburit ett antal olika upphandlingar av kvarnar mm i en förbehandlingsanläggning och en utökning av kapaciteten vid den befintliga biogasanläggningen vid Sundets reningsverk.


Detta har gjort projektet svåröverskådligt och de beräkningar som gjordes från början har visat sig allt för optimistiska när anbuden kommit in. Men att avbryta nu när stora delar av investeringarna redan är gjorda och insamlingen av det sorterade matavfallet redan upphandlats och påbörjats är inte rimligt. En annan viktig del i projektet är att Växjöborna kan bli mer delaktiga i miljö- och klimatarbetet genom att sortera ut sitt matavfall


och veta att det blir bränsle till stadens bussar.
Lite pinsamt för Ljungcrantz måste det ju dessutom vara, att han inte ens får med sig sina partikollegor.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:SJÖBÅGEN,Växjö,Sverige