29 augusti 2016

Snabbutbildade poliser

Följande debattartikel har jag idag lämnat in till Smålandsposten. Hoppas på en öppen diskussion och feedback.

Polis, ett yrke även för den som inte är teoretiker?

Det talas mycket om de kommande klyftorna mellan människor i vårt framtida samhälle, och vi är väl redan där i större omfattning än vi någonsin varit förut. Det finns inga genvägar till en lösning utan det är endast studier och arbete som kan lösa problemet. Vi har redan börjat tala om att öppna upp för andra vägar in till yrken inom vården och skolan, men det finns andra områden där vi borde kunna lägga studierna i nivåer, med möjlighet att arbeta med enklare göromål och mindre ansvarsområden efter kortare studier, och där man sedan kan bygga på efterhand. Ett av dessa områden är polisen. Den svenska polisen är i kris! Detta är i grunden inte polisernas fel utan politikens. Sverige har under lång tid haft lägre polistäthet än övriga EU och de ständiga omorganisationerna, dåligt betalt mm har gjort att många poliser lämnat för andra yrken. Ökat intag på polisutbildningen löser inte problemet på kort sikt och planeringen av platser på utbildningen kopplat till tjänster som färdig polis har ju aldrig fungerat särskilt bra. De som gått igenom polisutbildningen är mycket välutbildade och kan jobba med alla olika typer av polisarbete redan från början.


Tänk om man som komplement till den ordinarie polisutbildningen hade en kortare utbildning där man bara blev polis inom ett väl avgränsat område. En ettårig utbildning till en enklare form av patrullerande ordningspolis t ex. Därefter skulle personen ifråga efter att ha arbetat X antal år kunna utbilda sig vidare inom yrket och på så sätt i nivåer bygga upp erfarenhet och språk. Det skulle förenkla polisens möjligheter att öka personalen på kortare sikt och inte minst öppna upp polisyrket för fler.
Detta förslag löser givetvis inte alla problem som polisen står inför men det kan förhoppningsvis vara ett steg på vägen. Hoppas att någon politikerkollega på riksnivå gillar förslaget och motionerar i riksdagen i frågan, i annat fall kommer jag skriva en motion om det till nästa stämma i Moderaterna. Det finns säkert ännu fler yrken där vi kan lägga upp studier på samma sätt. Har du idéer hör gärna av dig till mig.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Vasavägen,Växjö,Sverige

11 augusti 2016

Eget ansvar gäller även äldre

Genom livet lär vi oss att ta ansvar för oss själv, våra handlingar och vår hälsa. Det börjar redan när man är liten,  när man lär sig städa sitt rum mm. Successivt ökar ansvaret tills dess man är vuxen och fullt ansvarig. Detta tror jag att de allra flesta håller med om och tycker är riktigt. Men det finns inom politiken de som tycker att för den som fyllt 65 år så ska allt mer ansvar istället tas av stat/kommun. Det kan handla om garanterad plats på särskilt boende,  "fria" hemtjänsttimmar,  billigare (eller gratis) bussresor, gratis halkskydd mm mm. Här är det verkligen bara fantasin som sätter gränserna. Man tycker alltså att skattebetalarna ska ta ansvaret/betala för de äldre. Självfallet kommer de här förslagen ifrån en välvilja mot de äldre i vårt samhälle, men fundera lite på vilken bild vi vill ha av åldrandet. Är det verkligen så att den som fyllt 65 inte längre kan ta ansvar för sig själv fullt ut längre? Kan man inte längre köpa egna halkskydd om man anser att man behöver såna när man är 65? Är man vid 75 automatiskt mindre byxad att ta ansvar för sitt boende? Visst, det finns ett antal personer i de här åldrarna som behöver samhällets stöd på ett eller annat sätt och självfallet ska de ha rätt till det. Det jag framförallt vänder mig emot är ihopklumpandet av alla bara för att man blivit äldre och utifrån det faktiskt struntar i det faktiska behovet och därför vill ge bort skattemedel till fullt kapabla människor som säkerligen gör bättre nytta inom omsorgen av dem som faktiskt behöver den. Jag vill till och med gå så långt så att jag anser det kommunekonomiskt fullständigt oansvarigt att föreslå den här typen av åtgärder.
Allt fler blir äldre och allt fler av de äldre är pigga och friska,  att då ta ifrån dem ansvaret för sina egna liv och istället lägga ansvaret på kommunpolitiker och skicka räkningen till skattebetalarna tycker jag är ovärdigt ett modernt samhälle.