15 april 2013

Regionfrågan

I dagens Smålandsposten kan man läsa om att Moderaterna i Skåne sagt nej till en utökad sydsvensk region på sin förbundsstämma. Det känns lite märkligt att man för lite drygt ett år sedan skålade i champagne med samma skånska moderata förbundsledning för utökat samarbete med målsättningen en sydsvensk region 2018. Men nu ingår jag ju inte längre i förbundsledningen i Kronoberg, och det kanske har skett överläggningar sedan dess som jag inte vet om med kollegorna i Skåne i denna fråga.


Både av resonemanget i deras proposition och av motståndet i vårt eget län så verkar den regionala identiteten vara avgörande. skåningar och smålänningar skulle inte kunna ingå i samma regionbildning. Det är ett populistiskt sett fullständigt lysande argument. Att skapa en inre samhörighet och på så vis få en gemensam nämnare (och gemensam "fiende") är bästa sättet att legitimera den nuvarande regionindelningen. Men i verkligheten vet vi att medborgarna inte bryr sig särskilt mycket om vem som sköter t ex sjukvården (landsting eller region) så länge som de anser sig få hyfsad valuta för skattepengarna. Det är dock givetvis svårare att kommunicera till väljarna.


En del säger sig inte hitta några riktiga skäl till regionförstoringen, men de har nog inte lyssnat på landstingsledningarna i den tilltänkta utökade regionen. Med ständigt ökad specialisering i vården och därmed ökade kostnader ser man där en utökad region som bättre rustad att möta den framtiden. En större region skulle ju innebära att fler skattebetalare är med och delar på kostnaderna. Man kan givetvis lösa detta på andra sätt, t ex skulle man kunna flytta ansvaret för specialistvården till staten och den lite enklare vården till kommunerna och därefter avveckla landstingen.Men regionförstoringen handlar samtidigt om att ta över funktioner som idag sköts av staten eller i olika kommunalförbund som infrastrukturfrågor och kollektivtrafik, vilka givetvis också skulle få större resurser i en större region. Men man kan givetvis inte bilda region tillsammans med någon som inte vill.


Därför tror jag att vi nu måste speeda upp arbetet på en egen regionbildning i Kronoberg så att den "skvader" vi har idag med ett indirekt regionparlament som inte valts av medborgarna och det nuvarande landstinget kan ersättas med ett direktvalt regionparlament.


Därefter kan självfallet ev förhandlingar med bl a Skåne fortsätta.
Själv förblir jag en redig smålänning oavsett hur en framtida region ser ut! :o)

Bilderna föreställer: Skånes flagga, Smålands flagga, Smålands lanskapsvapen, Kronobergs länsvapen och Skånes landskapsvapen.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige