24 mars 2011

Idrott i Växjö, mer än Arenastad

För ledare och utövare av sporter och idrotter i Växjö, enskilda eller i andra klubbar än de som nu bygger nya arenor i Arenastaden så kan det kanske ibland kännas som att man blivit bortglömd mitt i allt medialt ståhej. Som ny ordförande för Fritidsnämnden känns det nu extra viktigt att få säga att även om kommunen genom Fritidsnämnden även i framtiden kommer ha ett ganska stort engagemang på och i Arenastaden så är ju tanken att föreningarna (framförallt Öster och Lakers som tar över personal) ska ta ansvaret för sina anläggningar. Fritidsnämndens roll framöver i Arenastaden kommer mer att handla om tidbokning och samordning, vilket gör att vi bör kunna koncentrera oss mer än tidigare på att hjälpa övriga föreningar i Växjö. Det kan ju också nämnas i sammanhanget att Arenastaden ju inte är färdigbyggd i och med de arenor som nu byggs. Här finns plats för fler verksamheter framöver. Tankar finns ju på t ex Bowling och Real Tennis, men området är stort och fler idéer finns säkert. Även de som redan finns i området men som inte omfattats av nybyggnationerna bör också på ett eller annat sätt "integreras" i Arenastadsutformningen.

För ett tag sedan blev jag av några föräldrar på Östra Lugnet uppmärksammad på bl a avsaknaden av en fullstor idrottshall i vårt nybyggda område. Trots att vi under de senaste åren byggt (och bygger) flera nya hallar och utomhusplaner, så verkar det som att köerna för barn och ungdomar som vill utöva någon idrott ändå växer. Frågan är ju på intet sätt ny, utan har funnits länge. Kultur och Fritidsförvaltningen jobbar för närvarande med flera utredningar kring detta och min målsättning är att när dessa är klara så ska vi sätta oss och se över/ta fram en prioriteringslista över plan och hallbehovet i Växjö.
En annan tanke som slagit mig inför framtiden är att vi måste bli bättre på att samordna resurserna med framförallt skolan. Vi borde se till att när skolor byggs eller byggs om så bör idrottshallarna utformas så att de kan utnyttjas av föreningar och enskilda även på kvällar och helger. Vi bör också från Fritidsnämnd och förvaltning bli bättre på att bevaka den planering och utbyggnad av Växjö som hela tiden pågår så att frågor om friluftsområden, utomhusplaner och hallar inte glöms bort i processen.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

11 mars 2011

Antisemitismens många ansikten

Imorse satte jag nästan kaffet i vrångstrupen när jag läste i Smålandsposten att föreningen Wäxthuset skulle arrangera en föreläsning med konspirationshistorikern och gaskammarförnekaren Jüri Lina.
Under dagen har dock IOGT meddelat Wäxthuset att de inte längre är välkomna att hyra den lokal som de hade tänkt hålla föreläsningen i. En företrädare för Wäxthuset hävdar att Jüri Lina inte tänkte prata om förintelsen utan om historia, kultur och ett kärleksbudskap. Titeln på föredraget enligt föreningens hemsida är dock "Den nya världsordningen smyger sig på" inte mycket kärlek i den titel om ni frågar mig. Man börjar ju allvarligt fundera på vad föreningens företrädare hoppas uppnå med att bjuda in en sån här talare. För den som gillar att googla så rekomenderar jag att söka på Wäxthuset Växjö och på Jüri Lina. Men ta för säkerhets skull på foliehatten först! :o)

Samtidigt som jag tar avstånd från i princip allt som Jüri Lina står för så anser jag att han har rätt att få framföra sina idéer. När man förbjuder eller på andra sätt hindrar någon att få framföra sina åsikter, oavsett hur idiotiska man kan tycka att de är, så är man inne på vägen mot diktatur och åsiktsförtryck. Sedan är det upp till oss som ändå inser att gaskammare både fanns och användes i Hitlers Tyskland att med fakta och argument ta striden mot revisionismen varje dag. Det är bara på det sättet som vi kan bevara och försvara vårt demokratiska system med bl a yttrandefrihet. Sen är det givetvis varje lokaluthyrares frihet att avgöra vilken typ av arrangemang man tillåter i sina lokaler!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

10 mars 2011

Växjö Lakers och jämställdheten i svensk hockey

Som ni alla säkert kunnat läsa i tidningen, höra på radion eller se på TV så har ledningen för Växjö Lakers stoppat sitt damlag från att kvala till Riksserien. Många upprörda röster har hörts och många rykten spridits. Av den anledningen har jag avstått från att uttala mig i egenskap av Fritidsnämndens ordförande tills jag har haft chansen att diskutera frågan direkt med Lars Håkansson VD för Växjö Lakers. Ikväll har jag tillsammans med min viceordförande och företrädare från Kultur och Fritidsförvaltningen träffat Lars och bilden som framträdde var precis som jag trodde ganska annorlunda mot bilden som getts i media.
Som bakgrundsfakta kan nämnas att det i hela Småland endast finns två föreningar som över huvud taget har ett damlag och det är Växjö Lakers och HV71. Övriga klubbar som t ex Troja och Tingsryd har inget damlag alls! Seriesystemet för Damhockey består av två serier varav Lakers Ladies alltså spelar i den näst högsta, eller lägsta beroende på hur man vill få det att framstå. Lakers Ladies består idag av 13 tjejer, varav 3 är från Växjö. Den yngsta tjejen i laget är 12år. På lagets träningar deltar oftast 6-8 tjejer, då de övriga har för lång resväg. Laget har ingen betalande publik och de som kommer är oftast tjejernas föräldrar. Av Växjö Lakers c:a 600 aktiva spelare utgör alltså de 13 tjejerna lite drygt 2%. Ändå så är damlaget det lag som får mest pengar i klubben räknat per spelare. Damlaget får c:a 22 000kr per spelare och det lag som kommer närmast, J-20 laget får c:a 11 000kr per spelare. Ledningen har till damlagets lagledare redan i början av säsongen varit tydlig med att budgeten inte kommer räcka till något kvalspel. Några sponsorer i egentlig mening har inte funnits mer än att företag och privatpersoner sagt sig vara villiga att stödja laget med några tusenlappar. I elfte timmen har tydligen det kommunala bolaget VEAB kontaktat klubben om att man kan tänka sig att sponsra med 100 000kr men i övrigt har det varit tyst. Man beräknar att en plats i Riksserien kostar c:a 700 000kr, alltså även med de 100 000kr från VEAB så saknas det minst 300 000kr till. I Lakers verksamhet är det bara Herrarnas A-lag som drar in pengar till klubben. Kommunens stöd på 18 miljoner som nämnts i media går till arenan och har alltså inget med vare sig herr-, dam- eller ungdomshockeybidrag att göra.

Som jag ser det är det lite orättvist att Växjö Lakers får så mycket kritik när de är en av endast två klubbar i Småland som faktiskt valt att satsa på damlag. Problemet är inte Växjö Lakers utan det är svenska hockeyförbundet och Smålands hockeyförbund som måste ta ett rejält tag i den här frågan.

Man kan inte bygga ett hus från nocken och neråt och man kan inte heller bygga en damlagsverksamhet på bara ett A-lag där alla från 12 år och uppåt kan ingå. Rimligtvis ska man som med huset börja från grunden och börja med att starta verksamhet som får fler flickor att vilja börja med hockey och att redan på den nivån försöka jobba ihop flicklag. Detta upplever jag att ledningen för Växjö Lakers är mycket positiva till.
Därför kommer jag, Fritidsnämnden och Kultur och Fritidsförvaltningen hålla kontakten med Lakers för att tillsammans jobba för att få igång en tjejhockeyverksamhet som en framtida bas för elitsatsning och tillsammans stöta på Svenska hockeyförbundet m fl för att förbättra möjligheterna för hockeyintresserade tjejer i landet och framför allt i Växjö.
Detta är de faktiska förhållandena och utifrån detta känner inte jag att det finns så mycket för kommunen att göra i den här frågan. Jag vet dock att oppositionen inte håller med utan de kommer med all säkerhet att vilja att kommunen ska lägga sig i hur Växjö Lakers jobbar och det får då stå för dem.

01 mars 2011

Regionfrågan och kommunerna

Läser i diverse media att (S) och (M) i mitt födelselän Jönköping nu gått ut med att man är eniga om att Jönköpings län bör bilda en egen region. Läser också att i Östergötland så är tydligen alla partier utom (SD) överens om att man vill bilda en storregion med Småland och delar av Sörmland. Kan det ha något med var en förväntad centralort i en sådan region skulle kunna tänkas ligga? Här i Kronoberg vill de flesta partierna bilda region med Skåne, även om vissa ((C) och (V)) förespråkar en Smålandsregion. Alternativen är alltså många och skär genom både partier och län. Att hitta en lösning som alla kan acceptera med dessa förutsättningar är nog i det närmaste omöjligt. Dessutom kommer vissa mindre kommuner givetvis hamna i utkanterna av dessa nya regioner medan vissa andra troligen får en mer strategisk position. I Kronoberg så tror jag att t ex Älmhult och Markaryd skulle få ett betydligt mycket bättre läge med Skånealternativet än med Smålandsalternativet precis som det omvända förmodligen gäller för t ex Uppvidinge. Hur man än gör finns det alltså både vinnare och förlorare! Frågan är hur många kommuner som kommer vilja byta region när man väl börjar rita kartan? De gamla länen är ju inga odelbara storheter och kommuner som redan idag brottas med minskande befolkning och andra problem lär ju inte bli gladare av att hamna i utkanten på en ännu större sammanslutning än dagens länsindelning. Risken är ju uppenbar att vissa av dessa hamnar i utkanten oavsett vilket alternativ det än blir och då krävs det nog helt andra åtgärder än regionbildningar för att lösa dessa kommuners problem. Personligen tror jag på sammanslagning i vissa fall och på åtminstone ökat samarbete i andra. Vi kanske måste ställa oss frågan om man verkligen måste erbjuda samma kommunala tjänster i mindre kommuner eller om man skulle kunna acceptera större skillnader för att t ex kunna konkurrera med lägre skatter och avgifter mot att de kommunala tjänsterna inte är lika utbyggda som i de större kommunerna? Man kommer i alla fall att behöva vända på alla stenar man hittar framöver för att klara sina kommuners överlevnad. Kommunala "skatteparadis" låter åtminstone mer lockande än kommunal skatteutjämning:o)


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige