28 juni 2011

Demokrati inte alltid så självklart

En diskussion på Facebook fick mig att minnas en episod som jag var med om för ett antal år sedan. Jag var nybliven vice ordförande i gymnasienämnden och ordförande var en av stadens vänsterpartister ((S),(V) och (MP) var i majoritet).
Vi var iväg på en tvådagars konferens och efter middagen på kvällen satt han och jag med varsin öl och diskuterade. Vi blev nästan mer och mer oense ju längre kvällen led och när jag kände att diskussionen inte gav nåt mer så valde jag att försöka hitta något gemensamt innan vi skiljdes åt så jag sa: Vi kan väl i alla fall vara överens om att demokrati alltid är bättre än diktatur? Jag blev uppriktigt sagt ändå förvånad när han svarade nej på frågan, men samtidigt riktigt förbannad. Här hade man alltså slösat bort sin kväll med att diskutera med en person som inte ens delar min grundsyn om demokrati. Jag sa gonatt och menade det på alla tänkbara sätt!
Demokratin är alltså inget vi kan ta för givet ens i Sverige.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

6 kommentarer:

Anonym sa...

Vad tycker du då om Juholts användnade av 'social demokrati'.

Hur ser då 'moderat demokrati' ut och är den lika självklar som socialdemokraternas 'social demokrati'????

Per Kjellén
Kungsbacka

Ulf Hedin sa...

I det här fallet var det demokrati enbart som motsats till diktatur som åsyftades men min demokratisyn är ganska basic. Demokrati är för mig alla myndiga medborgares rätt att vara med och bestämma. Sedan brukar alla de olika politiska partierna m fl vilja lägga till det som de ser som "självklart". Min högst personliga inställning är att alla partier i Sveriges riksdag åtminstone är mer eller mindre socialdemokratiska:o)

Anonym sa...

Demokrati har en formell sida. Det viktigaste i denna formella sida är för mig att den ger alla med rösträtt samma utgångsläge för delaktighet i nationens angelägenheter.

Men kan 'moderat demokrati' acceptera, att vår grundlag är ett socialdemokratiskt/vänsterprogram?

Kan 'moderat demokrati'
acceptera maktkoncentration i motsats till maktdelning?

Och varför detta, på gränsen till total, ointresse för den formella sidan av demokratin.

Per Kjellén
Kungsbacka

Ulf Hedin sa...

Hej igen Per!

Jag anar en liten baktanke med ditt uttryck "moderat demokrati" men jag ska försöka svara ändå.
Jag är inte alls ointresserad av den formella sidan av demokratin om det nu var mig du syftade på.(Det är dock inte mitt specialområde om man säger så) Var det en allmän reflektion kan jag bara hålla med dig om att intresset hos medborgarna för dessa frågor är helt obefintligt och det tror jag kommer av att det inte är särskilt många politiker som tagit denna frågan på allvar. Grundlagsutredningen tycker jag verkade lovande från början, men rann mer eller mindre ut i sanden. Man borde tagit chansen och göra betydligt större förändringar. Det är ett stort problem att vi inom politiken uppenbarligen har så olika syn på vad som ska ingå och att vi därav inte fått fler att engagera sig i frågan. Personligen är jag en stark förespråkare av maktdelning och det är oerhört olyckligt att vi inte verkar kunna få till det i Sverige (än i alla fall:o) Tycker att vår regering borde kunnat göra mer i de här frågorna under den förra mandatperioden, men det är ju tid kvar innan 2014...

Anonym sa...

Baktanken med 'moderat demokrati' var ett försök att visa att uttrycket 'social demokrati' är en omöjlighet.

Regeringsformens 1 kap 2§ är en politisk programförklaring, helt accepterade av socialdemokratin men generellt sett vänteideologi. Men sådant skall inte förekomma i en demokratisk konstitution. Den skall vara neutral till politiska ideologier - passa för alla - inte stoppa någon.

Sedan är det märkligt att ingen påpekar det odemokratiska, ja faktiskt det totalitära, i att statsministern har statschefens befogenheter, allt dolt i en patetisk förklaring att Sverige är en monarki.

Hälsningar
Per

Ulf Hedin sa...

Vi verkar vara i det närmaste helt överens Per! Tyvärr har nog inte de riksdagsledamöter från Moderaterna m fl som jobbat med frågan inte orkat (välvillig tolkning) eller inte velat driva detta. Och det låga intresset har givetvis inte drivit på. Kanske är det dags att starta en oberoende organisation som kan arbeta över alla partigränser för att få en vettig konstitution med maktdelning och utan ideologiska inslag?