10 januari 2012

Med skammens rodnad på kinderna

För att förekomma ev rubriker om förtroendet för politiker i allmänhet och mig själv i synnerhet har jag ingen anledning att hymla med att jag grovt slarvat med att betala en parkeringsbot och att ärendet gått till kronofogden. Jag har sedemera dock betalat både boten och de straffavgifter min försummelse lett till. Att det inträffade inte är bra är jag minst sagt medveten om i det klimat som råder i politiken som en förtroendebransch. Att misstaget skulle leda till ett minskat förtroende för mig som politiker kan säkert vara fallet för vissa människor men jag hoppas att jag med min övriga politiska gärning ska kunna överbrygga denna eventuella förtroendeklyfta. Misstag kan alla göra, även jag som politiker. Men jag har självfallet vidtagit åtgärder för att det inträffade inte ska upprepas. Med ovanstående förklaring vill jag därför be alla som på något sätt känner minskat förtroende för mig som politiker om ursäkt! - Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Norra Esplanaden,,Sverige

Inga kommentarer: