19 januari 2012

Framtidens skola?

Själv har jag bara kunnat se skolan ur i första hand elevperspektivet i nästan 12 år. Som vuxen har jag också suttit som ledamot i Växjös båda utbildningsnämnder under några år. Jag har självfallet ett antal idéer kring skolan baserat på min ideologiska ståndpunkt, men också några funderingar som delvis utomstående betraktare. Jag ska försöka göra en sammanfattning här.

Skolan är och har alltid varit intressant för experimenterande, ett tag på 70-talet t ex skulle traditionell matematik ut och "mängdlära" in. Mitt eget intresse för skolan dog långsamt i böcker som den här:


Som jag ser det så har hela årskullar av svenska elever använts som försöksobjekt i stället för att ges den bästa tänkbara utbildningen. Regleringen och styrningen av skolans värld har lett till systemtänkande och nära nog skråväsende för lärare istället för fokus på lärande och varje elevs förutsättningar. Varför är skolan t ex så annorlunda i sitt upplägg av terminer än resten av samhället? Sommarlovet t ex, är ju en kvarleva från ett bondesamhälle vi lämnade för snart 100 år sedan! Barnen behöver inte längre vara lediga från skolan för att hjälpa till med skörden:o) Undrar hur mycket kortare grundskolan hade kunnat vara om ledigheten varit densamma som i arbetslivet?
Skolpolitiker, forskare och andra debattörer har en tendens att alltid fastna i detaljerna. Jag minns när frågan om elevernas mobiltelefoner på lektionerna blev en "het" fråga. Alla skrek på förbud och ojade sig över den skrämmande utvecklingen. Frågan kom upp i gymnasienämnden, och när jag tyckte att det var upp till läraren att ta hand om "problemet" tittade de övriga på mig som om jag var en idiot!
Idag borde alla elever förses med en smart telefon eller en "läsplatta"!


Skolan måste fokusera på att förmedla kunskaper, kunskaper som eleverna ska ha nytta av resten av livet. Alla de övriga målen i skolan är därefter i bästa fall sekundära. Steg 1 borde logiskt sett vara att lära barnen att läsa, skriva och räkna. Först därefter kan man bygga vidare med andra kunskaper och färdigheter. Systemtänkande och gruppmentalitet gjorde t ex att jag hade klasskamrater på gymnasiet som inte ens kunde alfabetet.
För det var viktigare att man fick vara med sina klasskompisar än att faktiskt lära sig något. Mycket har blivit bättre i skolan sen jag gick ut 1988, men mycket är sig likt och som jag ser det har man hittills bara skummat på ytan och otroligt mycket finns kvar att göra. Jag kommer att återkomma i ämnet ett antal gånger framöver här för att ge min syn på skolan och lägga fram mina tankar och idéer. Kom gärna med synpunkter!

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:SJÖBÅGEN,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: