23 januari 2012

Om vinster och att hushålla med skattemedel

Ska företag som bedriver vård eller skolverksamhet med allmänna medel få gå med vinst? En fråga på mångas läppar den senaste tiden. För min del är svaret på frågan i grunden mycket enkelt, ett självklart JA!


Tar man bort företagets möjlighet att gå med vinst på sin verksamhet så tar man bort själva anledningen att över huvud taget ha privata utförare. (kanske därför som så många vänsterdebattörer tycker att man ska förbjuda vinst?:o) Det är ju just möjligheten att gå med vinst som sporrar entreprenörer till att driva verksamheten effektivare än den offentliga driften. Att förbjuda vinst eller som vissa föreslagit att tvinga företagen att återinvestera vinsten i verksamheten skulle alltså direkt få effekten att färre skol- och vårdföretag skulle startas och troligtvis skulle ett antal befintliga lägga ner.
När det gäller skolan så får ju en friskola idag samma ersättning per elev som den kommunala skolan. Vårdföretagen deltar i en offentlig upphandling och får betalt enligt givna förutsättningar.


Om de sedan lyckas åstadkomma samma kvalitet som de offentligt drivna verksamheterna och ändå göra en vinst så borde det ju istället för uttalanden om stöld från skattebetalarna snarare leda till krav på effektivisering av den offentligt drivna verksamheten. Uppdragsgivaren (oftast en kommun) borde fokusera hårdare på att skriva vettiga upphandlingsunderlag med kvalitetskrav mm istället för att misstänkliggöra privata utförare.
Till sist även en kommentar kring ägarstrukturen i vissa av företagen som bedriver vård eller skolverksamhet. Om ägarföretaget ligger på nån kanal-ö eller i Korpilombolo spelar ju ingen roll. Har man betalat för en tjänst och fått den utförd kan man ju knappast behöva lägga sig i vart pengarna tar vägen.
Ansvaret är ju gentemot skattebetalarna och så länge man får det som man betalar för och har avtalat om kan man ju rimligtvis inte ha rätt att också bestämma vad företaget ska göra med sina pengar.
Det är ju som om jag skulle anlita en hantverkare och betala honom under förutsättning att han använder vinsten till att köpa nya verktyg. Jag har väl inte ett dugg med vad han/hon använder sina pengar till så länge jag får arbetet utfört?!

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:SJÖBÅGEN,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: