23 januari 2012

Betyg, en bedömningsfråga

Betygen var den stora anledningen att jag gick med i Moderat Skolungdom 1983 och därmed också grunden till hela mitt politiska engagemang idag.

Skolan delar ut betyg, så är det, så har det alltid varit och så kommer det säkert fortsätta vara.De stora skillnaderna har snarare varit när, hur och med vilken modell betygen ska delas ut även om många vänsterdebattörer på 80- och 90-talet uttalade sig emot betyg helt och hållet. Det som irriterade mig på 80-talet var att man införde blockbetyg, dvs ett samlat betyg för flera ämnen istället för ett betyg i varje ämne i högstadiet. På gymnasiet irriterade jag mig på det relativa betygssystemet i allmänhet och vissa lärares sätt att använda det på i synnerhet. Råkade ut för flera som fördelade ut betygen efter normalfördelningskurvan t ex. Att betygen inte mätte kunskaper var givetvis inte heller rätt.


En annan del av betygsdiskussionen har handlat om när man ska ge eleverna betyg. Jag fick själv betyg i sjätte klass, men sen fick jag vänta till åttan på att få nästa betyg pga ny läroplan. Själv tror jag att man ska få betyg redan från första klass. I första hand för att det aldrig ska kunna gå flera år innan en elevs ev bristande kunskaper uppmärksammas.
Sedan har vi ju den fråga som alla har haft åsikter kring, jag tänker givetvis på betygsskalan.


Från bokstäver till siffror och tillbaka igen... Jag har en känsla att man bytt system mer för bytandets egen skull än för att göra lärarnas bedömning av elevernas kunskaper bättre och enklare. Jag fick själv sifferbetyg 1-5 under hela min skoltid och hur många gånger fick man höra att - Du har 3+ Ulf... Själv tror jag fortfarande drygt tjugo år senare att en tiogradig sifferskala vore det bästa.

Idag har vi inte längre blockbetyg, betyg ges från sjätte klass och betygen är kunskapsrelaterade.
Har då alla förändringarna av betygen då gjort skolan bättre?
Lite för tidigt att säga, däremot tror jag att problemen som funnits i skolan under många år nu blir tydligare.


Förut så "löstes" ju problemen genom sänkta krav till såväl gymnasiet som till högskola/universitet när elevernas kunskaper/betyg inte räckte till. Sen tror jag självfallet inte att betygen löser problemen, men de är åtminstone inte ett av problemen. Jag tror dock att betygspoäng, meritvärde eller vad man än kallar det är ett alldeles för trubbigt instrument att basera intag till gymnasie- eller högskoleutbildning. Istället tror jag att någon typ av intagningsprov bör införas, åtminstone som komplement till betygen. Det är nog inte så att man måste vara überskärpt i skolan för att bli en bra frisör t ex. Och jag tror att det bör vara den mottagande verksamheten som sätter intagsnivån.

För den som sett mina skolbetyg kan det säkert verka märkligt att jag alltid argumenterat för betyg då dessa helt klart inte är imponerande på något vis.
Jag fick dock min revansch när jag fick 2.0 på högskoleprovet för några år sedan:o)

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:SJÖBÅGEN,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: