22 juni 2011

Budgetinlägg

Här följer mitt inlägg i dagens budgetdebatt:
Fritidsnämnden eller rättare sagt de olika verksamheter ( föreningar mm) som på ett eller annat sätt är beroende av stöd i olika former från Fritidsnämnden står inför ganska stora utmaningar framöver.
Det ställer givetvis också stora krav på en väl fungerande nämnds och förvaltningsorganisation.
Växjö har varit, är och kommer förhoppningsvis att vara en oerhört framgångsrik idrottskommun. Arenastaden är kanske den främsta manifestationen för detta, men ännu viktigare för framtiden är självfallet att se till att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar att kunna utöva de idrotter som de önskar. Detta ställer stora krav på att klubbarna har god organisation och bra och tillräckligt många ledare och på kommunen ställer det kravet att skapa förutsättningarna för att föreningar, barn och ungdomar ska kunna bedriva sin verksamhet.
I mina samtal med företrädare för flera av kommunens föreningar så har jag fått intrycket av att just bristen på ytor är den stora utmaningen framöver. Detta tror jag är viktigt att ta med sig i nämndens arbete och framförallt i arbetet med att förändra föreningsbidragen framöver.
Tillsammans med stadens fotbollsklubbar i den sk Fotbollsalliansen har vi under hösten och våren tagit fram en utbyggnadsplan och prioriteringslista för bl a konstgräsplaner. Nu startar vi ett liknande arbete för inomhusytor.
Ett annat viktigt område är ”Spår och leder” där vi arbetar tillsammans med föreningar och andra organisationer vill skapa goda förutsättningar för såväl Växjöbor som turister att få större möjligheter att kunna komma ut och njuta av vår fantastiska natur. Hälsoarena Fylleryd avser vi i Alliansen att återkomma till när vi tar nämndens internbudget till hösten, vi har definitivt inte glömt bort den!
Arbetet med att få fler barn och ungdomar och då framför allt flickor i Arabyområdet att aktivera sig i föreningslivet kommer vi att jobba vidare med tillsammans med flera intresserade föreningar både i och utanför området. Den nyinvigda Araby Park Arena kommer vara till stor hjälp i detta arbete.
I framtiden vill vi förbättra det kommuninterna samarbetet med särskilt Gymnasienämnden och Skol- och barnomsorgsnämnden (Vi bör framöver se till ”hela kommunens behov” när vi bygger nya skolor eller bygger om och till nya), men även med övriga delar av kommunen (kring till exempel näridrottsplatser) och givetvis med enskilda, föreningar och företag som vill samarbeta för att skapa förutsättningar för framtidens idrottsprestationer i Växjö.
Jag kan konstatera att (S) och (V) i sitt budgetförslag för Fritidsnämnden har med pengar till bl a konstgräsplan i Gransholm. I det sammanhanget kan jag bara berätta att en enig Fritidsnämnd förra måndagen beslutade om att som ett pilotprojekt begära hos kommunstyrelsen att Gransholms IF på ungefär samma sätt som föreningarna inom Arenastaden få låna pengar innevarande år för att slutföra sin satsning på konstgräs.
När det gäller en idrottshall i Braås så ligger den satsningen för Alliansens del under satsningen på ”Vision Braås” under Kommunstyrelsen.- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Vilhelm Mobergs Gata,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: