22 juni 2011

70-årsminne som avskräcker

I dag är det exakt sjuttio år sedan det nazistiska Tyskland invaderade Ryssland genom historiens största anfall, det sk Operation Barbarossa. Följden av detta anfall blev att minst 20 miljoner ryssar miste livet och att den judiska befolkningen i Ukraina, Vitryssland, Baltikum och västra Ryssland nära på utraderades. Denna förintelse utfördes inte sällan med benäget bistånd från ickejudar i dessa områden. Tyvärr anser jag att detta är ett faktum som dessa länder blundat för ända sedan dess och bara skyller på tyskarna. Jag hoppas att både de böcker som redan finns och även kommande böcker som behandlar denna episod i andra världskrigets historia översätts till dessa språk så att medborgarna där också får ta del av den historia som deras respektive länder inte officiellt lyfter fram. Framtidens "östeuropeer" behöver känna till sin historia precis som vi i "väst". Även om det svider i nationalsjälen ibland.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Utvandrarnas hus, Växjö,Sverige

Inga kommentarer: