21 augusti 2011

Turkiet är på charmoffensiv

Turkiets premiärminister Erdogan har precis besökt Somalia och för ett par dagar sedan varnade man grannen Syrien att man kommer vidta åtgärder om regimen fortsätter terrorisera sin befolkning. Två exempel som tydligt visar att Turkiet är på frammarsch i den muslimska världen. Fram till första världskriget var Turkiet den dominerande staten i den muslimska delen av världen och styrde över i princip hela Mellanöstern. I och med förlusten i kriget och arabstaternas successiva frigörelse tappade Turkiet både makten och inflytandet, men nu är man på frammarsch igen. Turkiet får trots sina brister när det gäller mänskliga rättigheter mm ändå anses som ett av mkt få länder som kunnat förena demokrati och islam. Så det vore verkligen positivt om det är Turkiet och inte t ex Iran som får stå som modell för de muslimska länder som nu har, eller är på väg att kasta ut sina korrumperade och diktatoriska ledare. Hoppas verkligen att FN med flera inser att det är nu man har chansen att lobba för demokratisk utveckling i Egypten, Tunisien, Libyen, Syrien, Jemen m fl...


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: