27 juni 2013

Anförande på Budgetfullmäktige

Här är mitt anförande på förra veckans budgetfullmäktige:

Som ordf i Fritidsnämnden vill jag särskilt säga något om den verksamhet vi har att sköta.

Vår viktigaste uppgift är att se till att alla barn och ungdomar har en meningsfull fritid. Huvudsakligen gör vi detta genom att lämna ut olika former av bidrag till föreningar av olika slag som bedriver verksamhet för och med dessa barn och ungdomar.

För närvarande jobbar vi med att förändra vårt sätt att betala ut dessa bidrag och min förhoppning och målsättning är att vi ska hitta ett system som uppmuntrar föreningar att jobba aktivt för att öka mångfalden. Som jag också nämnt tidigare så ska vi också titta på hur vi kan öka möjligheterna för barn i familjer som går på ekonomiskt bistånd att få bättre möjligheter att delta i förenings och fritidsaktiviteter.
Flera föreningar har själva dragit igång arbeten och projekt för att öka integrationen och flera andra är på gång. Detta kommer vi givetvis på flera sätt både uppmärksamma och stödja. Ett exempel är Växjö Vipers projekt "världen möter innebandy" och ett annat är Araby Tigers satsning på Amerikansk fotboll för barn och ungdomar i framförallt Araby, ett tredje är FC-Växjös satsning på att starta ett fotbollslag för tjejer i Araby och det finns många fler.

När det gäller idrott för funktionshindrade så är flera föreningar engagerade i verksamheter för dessa personer och genom det nystartade HPC har även handikappidrottsförbundet fått upp ögonen för Växjö och våra unika förutsättningar i och kring Arenastaden.
Satsningen på Arenastaden tillsammans med några föreningar finns nu på plats och intresset för satsningen från andra kommuner i såväl Sverige som internationellt är enormt. På måndag ska jag själv ta emot kollegor från min gamla hemstad Jönköping på Arenastaden. Att stödja elitidrotten är inte på något sätt vår huvuduppgift som kommun, men vi ser att lokala förebilder är viktiga för att även kunna utveckla bredden. Det är också en av många goda anledningar för att locka såväl besökare som nya invånare till Växjö. Det är faktiskt bara Växjö och Solna som har lag i högsta serien i såväl fotboll som ishockey och innebandy. Arenastaden och de nya arenorna är givetvis inte den enda anledningen till detta, men har varit starkt bidragande. Även flera andra idrotter i Växjö ligger på eller strax under den yttersta eliten.
Frågan om fortsatt utveckling på Arenastaden genom t ex Idrottshuset är i allra högsta grad levande och diskussioner om vad som mer kan rymmas inom området pågår ständigt, och medel i budgeten för det förstnämnda kommer prövas i budgeten för 2015.

Det glädjer mig särskilt att kommunfullmäktige igår gav Fritidsnämnden möjligheten att utöka det pilotprojekt med lån även till föreningar utanför Arenastaden som jag själv tagit initiativet till.

Vid och i Araby Park Arena fortsätter verksamheten att utvecklas. Nu byggs en helt unik näridrotts el spontanidrottsplats, där det bl a kommer att finnas såväl beachfotboll, klätterutrustning och parkour. Den invigs den 5:e juli.

När det gäller det rörliga friluftslivet så har vi påbörjat atbetet med att öka tillgängligheten till vår fantastiska natur med framför allt "Hälsoarena Fylleryd" i just Fyllerydsområdet. Arbetet går dock lite för långsamt och tempot behöver skruvas upp framöver.

En första utredning av förutsättningarna för fortsatt verksamhet i simhallen eller om vi framöver ska satsa på att bygga en ny har satts igång och beslut i frågan bör komma någon gång i början på nästa mandatperiod.


- Posted using BlogPress from my iPad

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: