17 juni 2012

Kostnad eller inte. Snarare en tidsfråga

Debatten kring mottagandet av de c:a 400 somaliska barnen i Växjö har börjat och rykten om bl a kostnader har börjat spridas.


Jag vill därför ta tillfället att göra några allmänna kommentarer kring invandring.
Är det större problem med somalisk kultur än med t ex bosnisk? Varför integreras vissa grupper snabbare än andra?
Somalier integreras förhållandevis snabbt i USA men inte här, vad lär vi oss av det? Har vi tagit bort de jobb som kunde varit ingången till vår arbetsmarknad för att de inte var fina nog?
Svensk arbetsmarknad förutsätter goda kunskaper i svenska, är det verkligen alltid nödvändigt? Och är det inte egentligen så att det är genom ett jobb som man lär sig ett språk lättare?
Kan vi behandla människor olika beroende på hur länge de varit här utan att tumma på principer som allas lika värde mm? Detta är inga enkla frågor! Därför håller jag inte med dem som tror att det finns en enkel lösning (SD m fl).


Angående rädslan/aversionen mot islam: jag tror att muslimer i Sverige med tiden blir liksom alla andra, dvs mer sekulariserade än i ett antal andra länder på jorden och att skillnaderna så småningom suddas ut alltmer. Att inte tro att detta kommer hända vore för mig att inte tro på vår västerländska sekulära samhällsmodell.
Sverige behöver dessutom invandrarna för att jämna ut ålderspyramiden. Annars står vi absolut inför att tvingas jobba långt efter 65 årsåldern. All invandring blir på sikt lönsam i ett fungerande samhälle, då de får jobb, skaffar barn, betalar skatt och bidrar till samhällets utveckling på många olika sätt.
Att många svenskar nu känner sig mer hotade av invandringen och dess olika kulturer tror jag delvis kan bero på att vi under lång tid inte värdesatt vår egen kultur och våra traditioner, utan tagit dessa för givet och eller tyckt att de varit töntiga ( ett tydligt exempel ur min egen uppväxt är relationen till svensk folkdans) och när svenskar utomlands uppmanas att sjunga nåt svenskt blir det oftare "Helan går" än någon folkvisa.


Att vissa politiska företrädare dessutom trott att integrationen av invandrare skulle underlättas om vi gör avkall på vår egen kultur och traditioner har inte heller förbättrat situationen. Men faktum kvarstår:
Utan invandring stannar Sverige!!

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:SJÖBÅGEN,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: