05 juni 2012

Biogas bättre än inget

Min kollega Anna Tenje debatterade Växjös biogassatsning med miljöpartisten Ingemar Ljungcrantz på lokalradion i eftermiddags och jag vill kanske inte påstå att han ljög direkt, men lite vårdslös med sanningen var han nog:o) För det första så resonerade han helt uppenbart utifrån tanken att biogasen i princip skulle ersätta bensin och eller diesel rakt av i kommunen. Om det hade varit så så har han helt rätt i att det hade krävts mer gas än vad vi kan producera från matavfallet och avloppsslammet. Nu är det bara det att vi aldrig haft det målet, inte ens på längre sikt är det troligt att vi kan producera den mängden. Vi har istället resonerat tvärtom, hur mycket gas kan vi producera och vad kan vi göra med den. Vi har kommit fram till att det kommer räcka till ett antal bussar och till en tankstation för privatbilister.


Han nämnde också att det skulle vara förbjudet att sprida det överblivna slammet på åkrar och det stämmer inte heller. Växjös reningsverk är REVAQ-certifierat, vilket innebär att slammet är godkänt som gödningsmedel i t ex jordbruk.
Utöver detta leder projektet dessutom till att vi skickar en mindre mängd avfall till förbränning som vi betalar dyra pengar för.
Ljungcrantz tog också upp att det skulle finnas bättre biobränslen, bl a genom förgasning av grot (grenar och toppar, dvs restprodukter från skogsbruket). Detta är helt sant, men som sagt så var aldrig anledningen till projektet att ta fram det bästa biobränslet, utan att göra det bästa av det vi hade. Jag utesluter dock inte att det så småningom kommer byggas en anläggning för förgasning i Växjö inom en inte alltför avlägsen framtid.
Projektet är komplicerat och har inneburit ett antal olika upphandlingar av kvarnar mm i en förbehandlingsanläggning och en utökning av kapaciteten vid den befintliga biogasanläggningen vid Sundets reningsverk.


Detta har gjort projektet svåröverskådligt och de beräkningar som gjordes från början har visat sig allt för optimistiska när anbuden kommit in. Men att avbryta nu när stora delar av investeringarna redan är gjorda och insamlingen av det sorterade matavfallet redan upphandlats och påbörjats är inte rimligt. En annan viktig del i projektet är att Växjöborna kan bli mer delaktiga i miljö- och klimatarbetet genom att sortera ut sitt matavfall


och veta att det blir bränsle till stadens bussar.
Lite pinsamt för Ljungcrantz måste det ju dessutom vara, att han inte ens får med sig sina partikollegor.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:SJÖBÅGEN,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: