12 september 2011

Restauranger eller pensionärer

Tänk att vi i Sverige kan ha en diskussion om vilka satsningar staten ska göra, många länder i vår omvärld skulle jubla om de ens kom i närheten av den ekonomi Sverige har idag tack vare Alliansregeringen.Att sänka restaurangmomsen är ju bra för de som jobbar i just den branchen (jag tror i likhet med flera andra bedömare att det kanske inte kommer generera så många nya jobb, men att det gör att fler får behålla det jobb de redan har), men samma problem som i restaurangbranschen finns kvar för t ex frisörer och andra småföretagare i serviceyrken.Detta säger i alla fall mig att felet inte är att vissa grupper behöver undantag från moms och företagsbeskattning utan att felet är mer eller mindre generellt och att regler och kostnader för allt företagande måste minskas!
Gillar inte vulgärpropagandan som menar att det handlar om att göra det billigare att gå på krogen på pensionärernas bekostnad. Det är två helt olika frågor och momssänkningen kommer betyda mer för restaurangnäringen än för gästerna. Tro inte att restaurangägare idag skär guld med täljkniv, för så ser det inte ut. Hade jag fått bestämma så hade jag nog satsat på både sänkt restaurangmoms och sänkta skatter för pensionärerna och framför allt hade jag jobbat för att sänka alla skatter och avgifter för de små företagen i tjänstesektorn.Små företag med goda ekonomiska förutsättningar och säkra och trygga förhållanden skapar de bästa förutsättningarna för "riktiga" anställningar. Dvs sådana anställningar som inte tillkommit pga div bidrag, avdrag eller andra arbetsmarknadssatsningar från stat och kommun.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: