01 mars 2011

Regionfrågan och kommunerna

Läser i diverse media att (S) och (M) i mitt födelselän Jönköping nu gått ut med att man är eniga om att Jönköpings län bör bilda en egen region. Läser också att i Östergötland så är tydligen alla partier utom (SD) överens om att man vill bilda en storregion med Småland och delar av Sörmland. Kan det ha något med var en förväntad centralort i en sådan region skulle kunna tänkas ligga? Här i Kronoberg vill de flesta partierna bilda region med Skåne, även om vissa ((C) och (V)) förespråkar en Smålandsregion. Alternativen är alltså många och skär genom både partier och län. Att hitta en lösning som alla kan acceptera med dessa förutsättningar är nog i det närmaste omöjligt. Dessutom kommer vissa mindre kommuner givetvis hamna i utkanterna av dessa nya regioner medan vissa andra troligen får en mer strategisk position. I Kronoberg så tror jag att t ex Älmhult och Markaryd skulle få ett betydligt mycket bättre läge med Skånealternativet än med Smålandsalternativet precis som det omvända förmodligen gäller för t ex Uppvidinge. Hur man än gör finns det alltså både vinnare och förlorare! Frågan är hur många kommuner som kommer vilja byta region när man väl börjar rita kartan? De gamla länen är ju inga odelbara storheter och kommuner som redan idag brottas med minskande befolkning och andra problem lär ju inte bli gladare av att hamna i utkanten på en ännu större sammanslutning än dagens länsindelning. Risken är ju uppenbar att vissa av dessa hamnar i utkanten oavsett vilket alternativ det än blir och då krävs det nog helt andra åtgärder än regionbildningar för att lösa dessa kommuners problem. Personligen tror jag på sammanslagning i vissa fall och på åtminstone ökat samarbete i andra. Vi kanske måste ställa oss frågan om man verkligen måste erbjuda samma kommunala tjänster i mindre kommuner eller om man skulle kunna acceptera större skillnader för att t ex kunna konkurrera med lägre skatter och avgifter mot att de kommunala tjänsterna inte är lika utbyggda som i de större kommunerna? Man kommer i alla fall att behöva vända på alla stenar man hittar framöver för att klara sina kommuners överlevnad. Kommunala "skatteparadis" låter åtminstone mer lockande än kommunal skatteutjämning:o)


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: