24 mars 2011

Idrott i Växjö, mer än Arenastad

För ledare och utövare av sporter och idrotter i Växjö, enskilda eller i andra klubbar än de som nu bygger nya arenor i Arenastaden så kan det kanske ibland kännas som att man blivit bortglömd mitt i allt medialt ståhej. Som ny ordförande för Fritidsnämnden känns det nu extra viktigt att få säga att även om kommunen genom Fritidsnämnden även i framtiden kommer ha ett ganska stort engagemang på och i Arenastaden så är ju tanken att föreningarna (framförallt Öster och Lakers som tar över personal) ska ta ansvaret för sina anläggningar. Fritidsnämndens roll framöver i Arenastaden kommer mer att handla om tidbokning och samordning, vilket gör att vi bör kunna koncentrera oss mer än tidigare på att hjälpa övriga föreningar i Växjö. Det kan ju också nämnas i sammanhanget att Arenastaden ju inte är färdigbyggd i och med de arenor som nu byggs. Här finns plats för fler verksamheter framöver. Tankar finns ju på t ex Bowling och Real Tennis, men området är stort och fler idéer finns säkert. Även de som redan finns i området men som inte omfattats av nybyggnationerna bör också på ett eller annat sätt "integreras" i Arenastadsutformningen.

För ett tag sedan blev jag av några föräldrar på Östra Lugnet uppmärksammad på bl a avsaknaden av en fullstor idrottshall i vårt nybyggda område. Trots att vi under de senaste åren byggt (och bygger) flera nya hallar och utomhusplaner, så verkar det som att köerna för barn och ungdomar som vill utöva någon idrott ändå växer. Frågan är ju på intet sätt ny, utan har funnits länge. Kultur och Fritidsförvaltningen jobbar för närvarande med flera utredningar kring detta och min målsättning är att när dessa är klara så ska vi sätta oss och se över/ta fram en prioriteringslista över plan och hallbehovet i Växjö.
En annan tanke som slagit mig inför framtiden är att vi måste bli bättre på att samordna resurserna med framförallt skolan. Vi borde se till att när skolor byggs eller byggs om så bör idrottshallarna utformas så att de kan utnyttjas av föreningar och enskilda även på kvällar och helger. Vi bör också från Fritidsnämnd och förvaltning bli bättre på att bevaka den planering och utbyggnad av Växjö som hela tiden pågår så att frågor om friluftsområden, utomhusplaner och hallar inte glöms bort i processen.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: