04 augusti 2010

Trafiken i Växjö nu och i framtiden Del 3 Trafikplanering

Det viktiga med planeringen av trafiken i Växjö för framtiden är att inte göra om samma misstag som gjorts tidigare. Vi måste inse att en stad som växer med nästan 1000 personer per år kommer så småningom att bli en ganska stor stad. Det är därför nödvändigt att planera för en kraftigt ökad biltrafik i och kring staden. Även om vi genomför stora satsningar på kollektivtrafiken och cykelåkande kommer det inte att räcka till. Jag tror att vi måste försöka skapa ett slags ”ringled” runt Växjö med hjälp av den befintliga Norrleden och de planerade Södra och östra länkarna och utifrån det skapa smidiga av och påfarter åt alla riktningar så vi kan minska belastningen på centrum och fler väljer att köra runt hellre än att köra genom centrum. Det är heller inte rimligt att bygga om infartsvägarna till stadsgator som föreslagits på t ex Teleborgsvägen. Istället bör vi så långt det är möjligt upprätthålla framkomligheten på infarterna och då tänker jag särskilt men inte enbart på kollektivtrafiken. Vi har på gott och ont byggt vårt samhälle till stora delar kring bilen och det går inte att planera bort med ett pennstreck utan kommer kräva lång tid att förändra om det ens någonsin kommer bli av. Med allt miljövänligare bilar kommer dessutom miljöaspekten successivt att minska medan trängselaspekten ökar i framtidens växjötrafik. Jag tänker inte medverka till idiotförslag som ransonering av bensin eller avstängt centrum. Jag tycker det är bättre att arbeta uppmuntrande och förbättra cykelmöjligheterna istället för att försämra för bilisterna.
Visst finns det dåliga lösningar i växjötrafiken, men så här illa är det väl inte? :o)

Inga kommentarer: