04 augusti 2010

Trafiken i Växjö nu och i framtiden Del 2 Kollektivtrafiken

I Kronobergs län går alla busslinjer utom en med förlust, eller rättare sagt betalas
av skattepengar till mer än halva kostnaden. Den som åker med bussen betalar alltså med sitt
biljettpris bara en mindre del av kostnaden för resan, den större delen betalas av skattebetalarna.
Att inte alla busslinjer bär sig är kanske en smäll som vi måste ta som samhälle för att få en
fungerande infrastruktur men att det är så illa som i Kronoberg är inte bra för någon. Vi måste
snarast öka antalet resande på de linjer där så är möjligt och minska eller helt ta bort andra linjer.
Bussarna måste bli bättre på att hålla tidtabellen och vissa hållplatser måste nog flyttas eller dras in.
Inom Växjö stad kan vi nog räkna med att trängsel så småningom ”tvingar” invånarna att ta bussen
eller ännu hellre cykeln till jobbet när bilvägarna nästintill korkat igen. Vi är inte där än, men vi
måste börja planera nu för att undvika att göra samma misstag som gjorts tidigare när man inte
tillräckligt tagit hänsyn till den ökade trafiken. För bussarnas del måste vi försöka få till särskilda
bussfiler som på ett antal platser gör att busstrafiken prioriteras.
 Självklart ska bussarna i Växjö vara så miljövänliga som möjligt! :o)

Inga kommentarer: