22 mars 2010

Växjös framtida utbyggnad

Idag har vi haft ett intressant möte i kommunen om översiktsplanen. Målet är att kunna beskriva hur Växjö kommer att se ut 2050. Oerhört spännande med tanke på allt som redan händer och är på gång i Växjö. Planeringsförutsättningen är att Växjö ökar med 1000 invånare per år även fram till 2050, vilket skulle innebära att vi då blir 122000 invånare. Var ska alla bo och var ska de jobba? Hur fungerar kommunikationerna 2050? Elbilar och tåg, eller cyklar och spårtaxi? Frågorna är många men svaren är svårare att precisera så här 40 år i förväg.

Inga kommentarer: