25 mars 2010

Jag säger JA! till friskolor

Friskolorna har lett till en fantastisk utveckling på skolområdet som vi annars inte varit i närheten av i Sverige. Flera länder (bl a Storbritannien) är mycket intresserade av vårt system och planer på att införa system liknande vårt finns i flera länder. Lika lite som vi behöver ett offentligt monopol för att förse oss med mat för dagen eller kläder på kroppen, lika lite behöver vi ett offentligt monopol på utbildning. Jag förstår att det är ett problem för socialister och kommunister som vill styra skolan så att alla lär sig exakt samma saker på exakt samma plats och på det viset blir jämlika invånare stöpta i samma form. Men för mig som ser utbildningen som en fråga för individen (från början givetvis med föräldrarnas inflytande) så är det istället helt naturligt att föräldrar och barn tillsammans ges makten över sin utbildning och framtid. Bara en så enkel sak som att lägga beslutet över sina barns framtid i föräldrarnas händer är en frihetsreform av gigantiska mått. Det är inte längre kommunen som bestämmer var eller med vilken pedagogik som ditt barn ska få sin utbildning!
Att socialister tycker att det är fult att tjäna pengar på utbildning är ju inte särskilt konstigt, för inte så länge sedan tyckte de ju att det var fult att tjäna pengar på vad det än gällde. Faktum är att den vinst som skapas i friskolorna beror på att de är så mycket effektivare med de medel som de får. Notera att friskolorna i de allra flesta fall får lika mycket per elev som de kommunala skolorna eller mindre. Det finns givetvis ingen naturlag som säger att friskolor är bättre än kommunala skolor men det är just konkurrenssituationen som uppstått med friskolereformen som gjort även den kommunala skolan bättre. Ser man inte den utvecklingen måste man ha extremt stora ideologiska skygglappar på och det vore tragiskt om dessa efter höstens val skulle få makten över vår framtid som skolan ju faktiskt är.

Inga kommentarer: