22 mars 2010

Hur viktigt är bloggandet?

En bra fråga! För 5 minuter sedan blev jag intervjuad av TV4 som ställer just den frågan. Vinner man valet via bloggen eller är den bara ytterligare ett verktyg för att nå de redan frälsta? Jag tror att om man använder sin blogg på rätt sätt så når man ut till interesserade människor även utanför sin "vanliga" umgängeskrets. Genom kopplingar till Facebook och Twitter får man naturliga länkar till sin blogg. Att "pinga" sin blogg mot de olika nyhetstjänsterna på nätet är också en viktig möjlighet som man inte får glömma bort.

Inga kommentarer: