11 augusti 2016

Eget ansvar gäller även äldre

Genom livet lär vi oss att ta ansvar för oss själv, våra handlingar och vår hälsa. Det börjar redan när man är liten,  när man lär sig städa sitt rum mm. Successivt ökar ansvaret tills dess man är vuxen och fullt ansvarig. Detta tror jag att de allra flesta håller med om och tycker är riktigt. Men det finns inom politiken de som tycker att för den som fyllt 65 år så ska allt mer ansvar istället tas av stat/kommun. Det kan handla om garanterad plats på särskilt boende,  "fria" hemtjänsttimmar,  billigare (eller gratis) bussresor, gratis halkskydd mm mm. Här är det verkligen bara fantasin som sätter gränserna. Man tycker alltså att skattebetalarna ska ta ansvaret/betala för de äldre. Självfallet kommer de här förslagen ifrån en välvilja mot de äldre i vårt samhälle, men fundera lite på vilken bild vi vill ha av åldrandet. Är det verkligen så att den som fyllt 65 inte längre kan ta ansvar för sig själv fullt ut längre? Kan man inte längre köpa egna halkskydd om man anser att man behöver såna när man är 65? Är man vid 75 automatiskt mindre byxad att ta ansvar för sitt boende? Visst, det finns ett antal personer i de här åldrarna som behöver samhällets stöd på ett eller annat sätt och självfallet ska de ha rätt till det. Det jag framförallt vänder mig emot är ihopklumpandet av alla bara för att man blivit äldre och utifrån det faktiskt struntar i det faktiska behovet och därför vill ge bort skattemedel till fullt kapabla människor som säkerligen gör bättre nytta inom omsorgen av dem som faktiskt behöver den. Jag vill till och med gå så långt så att jag anser det kommunekonomiskt fullständigt oansvarigt att föreslå den här typen av åtgärder.
Allt fler blir äldre och allt fler av de äldre är pigga och friska,  att då ta ifrån dem ansvaret för sina egna liv och istället lägga ansvaret på kommunpolitiker och skicka räkningen till skattebetalarna tycker jag är ovärdigt ett modernt samhälle.

1 kommentar:

Växjö Vandrarklubb sa...

Bra Ulf!
Kämpa på - Du har mitt fulla stöd (utom i monarkifrågan dock).
Hälsningar
Sten-Erik