22 maj 2016

Alla ska med, men till vilket pris?

En aspekt av vårt inkluderande synsätt i skolan som vi sällan eller aldrig pratar om är det faktum att om alla verkligen ska med, så måste vi anpassa takten efter de långsammaste, eller de som vill minst.

Lägg till det faktum att lärarnas ställning gentemot både elever och föräldrar under lång tid försvagats samtidigt som allt mer av ansvaret för barnens uppfostran lagts på just lärarna. Ett samhälle som tagit ifrån eleverna och föräldrarna ansvaret för sitt eget lärande och där det är viktigare att barnen har roligt i skolan än att de faktiskt lär sig det de behöver. En politisk styrning av skolan som oavsett regeringsfärg bortser från forskning och använder skolan som ideologiskt slagträ i debatten. Då blir våra tappade placeringar i Pisaundersökningar mm inte särskilt förvånande längre. Jag tror att vi politiker borde släppa tyglarna lite mer kring skolan och låta skolorna jobba med utvecklingen själva tillsammans med forskare ett tag. Men vi kanske kunde börja med en förutsättningslös diskussion utan fingerpekanden och skygglappar?


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Vasavägen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: