31 januari 2011

Valfrihet på riktigt

En utredning har visat att det är ganska få föräldrar som valt att stanna hemma med sina barn och utnyttja vårdnadsbidraget. Personligen tror jag att det till absolut största delen beror på att bidraget inte anses tillräckligt högt för att någon av föräldrarna ska välja att stanna hemma. Men givetvis finns det många föräldrar (troligtvis majoriteten) som både vill och kommer att vilja ha traditionell barnomsorg även i framtiden. Maxtaxan i barnomsorgen (som infördes under den förrförra socialdemokratiska regeringen) gör ju också alternativen mindre attraktiva, åtminstone för de familjer som tjänar tillräckligt mycket (fn 42000kr/mån) för att maxtaxan ska gälla. Som libertarian skulle jag helst se att tillgång och efterfrågan styrde barnomsorgen på samma sätt som Coop, Ica m fl klarar av att förse oss med mat utan politiska direktiv. Men så länge det inte är möjligt bör systemet åtminstone inte favorisera en barnomsorgsform före andra! Därför skulle jag vilja se en "Barnomsorgspeng" motsvarande kostnaden för en kommunal barnomsorgsplats som utbetalas till alla föräldrar (hälften till varje) med en frihet för föräldrarna att välja vilken barnomsorg de önskar. Vi kan inte bygga systemet på att alla ska betala för den kommunala omsorgen, även de som inte utnyttjar den!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: