16 januari 2007

Nytt år, nya möjligheter!!!

Så har det nya året börjat och jag har verkligen rivstartat i min nya karriär som halvtidspolitiker. Nu tänkte jag berätta lite om några av de uppdrag jag fått:
Kommunfullmäktige: Det enda uppdrag som väljarna gett mig och därför det som jag rankar högst. Har suttit i Kommunfullmäktige sedan 1991 och är numera en av de mest rutinerade moderaterna i den församlingen. Jag hoppas att jag kan hjälpa till att inspirera de lite nyare moderaterna under de kommande åren.
Kommunstyrelsen: För första gången är jag ordinarie ledamot i KS. Eftersom KS bereder alla ärenden som ska tas upp på kommunfullmäktige innebär detta att jag får reda på vilka frågor som är på väg på ett tidigare stadium än förut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Här är jag visserligen bara ersättare, men precis som i KS så innebär det att man blir mer involverad i frågorna och har mer koll på vad som händer i kommunen.
Kommunstyrelsens utskott för mångfaldsfrågor: För detta utskott har jag av outgrundlig anledning blivit utsedd till ordförande. Det är spännande då vi ännu inte riktigt vet hur vi ska jobba, förutom det att vi ska ha ett övergripande ansvar för jämställdhet, integration, demokrati och barn och ungdomsfrågor.
Tekniska nämnden:Ännu ett ordförandeuppdrag, här kommer huvuddelen av den tid jag ska jobba som politiker att ligga. Att få leda en nämnd som har hand om så mycket av sånt som folk möter i sin vardag är både lite skrämmande och samtidigt otroligt spännande. Det har redan börjat ringa människor som vill diskutera trafikfrågor mm.
Krisledningsnämnden: Ersättaruppdrag som jag inte trodde att jag skulle behöva lägga någon längre tid på, men efter stormen i helgen så har vi redan haft två sammanträden. Enormt spännande att få vara med och se hur kommunen tillsammans med andra aktörer hanterar en krissituation.

Jag har faktiskt några uppdrag till, men har inte varit på några möten där än men jag lovar att återkomma när jag vet mer.
Inom ett par dar så har jag också ett kontor i kommunhuset som jag delar med Benny Johansson som är ordförande i Fritidsnämnden. Ska lägga upp en bild på kontoret så fort jag flyttat in. I samband med detta har jag också fått nya telefonnummer och ny e-postadress:
0470-436 68
0733-68 70 50
ulf.hedin@kommun.vaxjo.se (Har ännu inte fått nån dator på kommunen så jag har inte möjlighet att nå inboxen.)

Inga kommentarer: