31 januari 2007

Bye, bye Gender Gap

På moderaternas kommunala rikskonferens 2007 kommer ett seminarium med ovanstående namn att hållas, men det är bara öppet för kvinnor! Namnet är dock missvisande för det är inte jämställdhetspolitik som ska diskuteras utan hur kvinnor kan bli bättre på att använda och utveckla sin kompetens. Jag trodde att vi i moderaterna hade kommit längre än att se kvinnor och män som grupper, men jag hade tydligen fel. För mig är individperspektivet det enda rimliga, att man ska bli behandlad för den man är som person och inte utifrån vilket kön, vilken hudfärg eller vilken ålder man råkar ha.

Inga kommentarer: