13 mars 2013

I mitt land finns det plats...

När jag gick på gymnasiet på Teknikum i Växjö så fanns där i princip två utbildningar, en fyraårig och en tvåårig teknisk linje. De som gick den tvååriga (bl a jag), betraktades av rektorn som andra klassens elever som egentligen borde vara någon annanstans än på hans fina skola. Det kunde visa sig på följande sätt: En toalett hade slagits sönder, då kom rektorn till vår klass och jag glömmer aldrig vad han sa, "Jag säger inte att det är ni som gjort det, men det ligger nära till hands att tro det". Han hade alltså "profilerat" oss som gick en i hans ögon sämre utbildning som mer troliga sabotörer än de som gick den lite finare utbildningen.
Vart vill jag då komma med den här historien? Jo, jag vill säga att jag förstår den frustration, rädsla och ilska som de personer känner som mer eller mindre regelbundet utsätts för polisens "slumpvisa" legitimationskontroller utan något annat rimligt skäl än att deras utseende inte är blont hår och blåa ögon.


Självklart ska man kunna ha biljettkontroller i Stockholms tunnelbana och upprätthålla lagar och regler, men att använda detta för att komma åt flyktingar är ett klart steg mot en polisstat som åtminstone inte jag vill se.


"Den som byter lite frihet mot lite säkerhet kommer att förlora båda och förtjäna ingetdera" - Benjamin Franklin


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: