14 november 2012

Kristna bakåtsträvare

Mer eller mindre regelbundet kan man läsa i tidningar eller se på TV att företrädare för den kristna högern uttalar sig för förbud mot t ex abort och skilsmässa. Då pratar jag inte om USA, utan om medlemsländer i EU.


Denna skrämmande utveckling sker nu och inför öppen ridå och möter alldeles för lite motstånd. Enda skillnaden mot sina (ännu tokigare) kollegor i USA är väl att de, åtminstone inte än så länge, krävt att skolan ska likställa evolutionen med bibelns skapelseberättelse. Som libertarian har jag egentligen inte så mycket emot om enskilda individer vill leva efter bronsåldersregler, så länge de inte försöker påtvinga dessa på andra. Men då det verkar vara precis det det går ut på så har jag inte mycket till övers för dessa mörkermän (för det är av någon anledning en stor majoritet män som förfäktar dessa idéer.


Utvecklingen i Europa är mycket mer oroande än den i USA, framförallt därför att här har politikerna mycket större möjligheter att ändra lagstiftningen på relativt kort tid. Det är ju ingen hemlighet heller att det nästan uteslutande rör sig om katolska länder som t ex Polen, Irland, Malta och Ungern där denna utveckling sker. Det är framförallt nationalistiska och högerkristna partier som leder den här utvecklingen. Flera av dessa partier ingår i den partigrupp i EU som bl a Moderaterna och Kristdemokraterna ingår i.


Jag tycker det är hög tid att Moderaterna i alla EU-sammanhang sätter press på våra kollegor att stoppa detta bakåtsträvande och kanske framförallt bör vi se till att Moderata ungdomsförbundet jobbar hårdare för att påverka våra systerpartiers ungdomsförbund i rätt riktning då ungdomarna troligtvis är mer påverkningsbara och viktiga för framtiden. Det måste rimligen ses som en lägsta nivå att kvinnor har rätt till sin egen kropp i hela EU!
Självfallet måste alla,såväl män som kvinnor, också ha möjligheten att kunna skilja sig! Sverige bör också aktivt tillkännage att alla som vill få tillgång till säker abort är välkomna hit.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: