09 april 2012

72 år sedan

Idag för exakt 72 år sedan invaderades våra grannländer Danmark och Norge av Nazityska trupper.


För danskar och norrmän blev det starten på fem år av ockupation och förtryck och judar i de båda länderna fördes till koncentrationsläger i framförallt Tyskland. Idag vet vi att det fanns planer på att även invadera Sverige men hur nära de planerna var att sättas i verket är svårt att veta. Sverige befann sig plötsligt i det närmaste omringat av kriget och exakt vad som gjorde att vi klarade oss undan är också svårt att bedöma, men vår export av järnmalm var självklart en stor faktor. Att vi också tillät diverse transporter över svenskt territorium


(med överflyttningen av den 163:e infanteridivisionen Engelbrecht från Norge till Finland som den mest iögonfallande) var givetvis också en starkt bidragande orsak.

Invasionen av Norge och Danmark, Finlands samarbete med Nazityskland och Sveriges undfallande neutralitet har präglat det nordiska samarbetet sedan dess.


Fyra länder med väldigt olika upplevelser av den värsta konflikten i världshistorien, något man bör veta om när man diskuterar framtiden för nordiskt samarbete.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:SJÖBÅGEN,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: