01 mars 2012

Politisk allmänhet

På senaste kommunfullmäktige i Växjö i tisdags hade vi som vanligt allmänhetens frågestund. De frågande denna gång var två medlemmar i SSU och två lärare (varav den ene aktiv i kommunistiska partiet). För mig känns inte detta direkt som så mycket allmänhet. Allmänhetens frågestund verkar mer och mer bli en arena för politikerwannabes och personer med egna politiska agendor eller företrädare för partier som inte fått tillräckligt med röster för att komma in i kommunfullmäktige.Detta har ingenting med demokrati att göra! Jag är i grunden mycket tveksam till frågestunder, medborgarförslag och andra genvägar till beslutsfattande och när det utnyttjas som i tisdags blir jag inte mer positiv. Det är de 61 av väljarna valda ledamöterna i kommunfullmäktige som ska fatta de avgörande besluten och istället för att ordna fler genvägar för "allmänheten" att påverka borde man minska på politikens inflytande över människors vardag i samma omfattning och låta dem själva styra sina egna liv i större omfattning vare sig det handlar om val av vårdgivare, förskola eller äldreomsorg. Människor kan givetvis fatta "fel" beslut men konsekvensen av det är ofta betydligt lättare att ställa tillrätta än när politiken fattat fel beslut för oss alla.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Lagergatan,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: