16 november 2010

Valberedningens förslag

Idag har den interna moderata valberedningens förslag till ordförandeposter, ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser offentliggjorts genom pressmeddelande. För min egen del föreslås jag inte längre få fortsätta som ordförande i Tekniska nämnden, utan jag föreslås få diverse andra (mindre) uppdrag. Något som jag upplever som en "degradering". Eftersom flera personer (däribland Smålandsposten) redan frågat mig om varför jag inte vill sitta kvar?, eller varför jag ska byta nämnd? så vill jag säga det här: Jag har jobbat aktivt för Moderaterna i alla valrörelser sedan 1985 och i den nyss avslutade valrörelsen la jag ner nästan 400 timmar (nästan dubbelt så mycket som den som la ner näst mest tid). Jag har skött ordförandeuppdraget felfritt (åtminstone är det vad jag fått höra av andra, både inom kommunen och från allmänheten) och jag tycker efter fyra år att jag är väl insatt i den stora mängd av varierande verksamheter som ligger under Tekniska nämnden. Under det kommande året ska dessutom en ny förvaltningschef rekryteras och jag tycker det är lite oklokt att i det läget byta ordförande också. På söndag kväll så kommer förslaget att presenteras på ett extra årsmöte och sedan så ska kommunfullmäktigegruppen besluta i frågan. Så jag får väl helt enkelt vänta och se vad som händer...


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,,Sverige

Inga kommentarer: