08 juni 2006

Människovärde, vilket pris har det?

Igår var jag och besökte Petöverksamheten på Ljungfälleskolan i Växjö.
En fantastisk upplevelse! Med hjälp av konduktiv pedagogik lyckas man få barn och ungdomar som tidigare skulle klassats som vårdpaket att inte bara sitta och stå utan också att kunna lära sig att bl a äta själva, cykla och kommunicera via t ex bilder. Jag blev minst sagt imponerad av det lilla jag kunde se på den korta tiden jag var där och hoppas att jag snart får tillfälle och möjlighet att komma tillbaka. Sällan har jag sett sådan arbetsglädje som hos Tibor och alla de andra som jobbar med de här barnen! Gå gärna in på deras hemsida där all tänkbar information finns. www.konduktivpedagogik.se Anledningen till mitt besök var att en förälder till ett av barnen som går i Petöverksamheten skrivit ett brev till ledamöterna i gymnasienämnden.
Det här är inte det första och som det verkar, inte det sista exemplet på hur människor kommer i kläm när kommunen organiserar sig för kommunens bästa och inte medborgarnas. Det borde självklart finnas möjlighet för de barn och föräldrar som så önskar att få vara kvar i den verksamhet som de önskar.
Det vore ett enormt fattigdomsbevis för en kommun av Växjös storlek om man inte klarar av att erbjuda de här ungdomarna att få fortsätta i den här verksamheten.
Intressant var också att se deras arbete med individuella utvecklingsplaner, här har övriga grundskolan något att lära. Och sist men inte minst så är den här verksamheten idag en anledning för föräldrar till barn med svåra handikapp och utvecklingsstörningar att faktiskt flytta till Växjö. Stort tack återigen för att jag fick komma till er! Ni skapar människovärde och utstrålar arbetsglädje!

1 kommentar:

Tibor Kovacs sa...

Växjö kommuns praxis att hantera avvikelser i en målstyrd skola är problematisk. Multihandikappade elever lever ett liv i organisationens skugga. Vi tycker att skolans uppgift är att tjäna eleverna och inte tvärtom. Föräldrar ska självklart vara med i skolans beslut när man beslutar om den enskilde elevens utvecklingsperspektiv. Att föräldrar känner att de kämpar mot osynliga hierarkier är en tydlig känsla.

Därför känns det oerhört befriande att det finns politiker som du Ulf. Tack för att du visar en stor förståelse för våra elevers inlärningsstilar. Tack för att du inte drar dig för att höja din röst för värden som valfrihet, flexibilitet och kunskap om pedagogisk metod. Vi tänker på multihandikappade elevers liv och framtid. En framtid med begränsade möjligheter på många sätt. Konduktiv pedagogik gör deras liv bättre. Konduktiv pedagogik ser vi som en väg för individuell utveckling och växande. Glädjen i att vara i rörelse och känslan att klara vissa vardagsfärdigheter är värdefulla för varje individ.

Vissa tjänstemän och politiker tror att det är möjligt att avskärma sig från barn, föräldrar och skola. Socialt och etiskt ansvarstagande tolkar de på ett tvivelaktigt sätt och vill inte förstå hur olika delar förenar barnet. Det är paradoxalt att just den kommunala skolans beslutsfattare ser inte fördelarna med den konduktiva pedagogiken. Skolan tjänar eleverna när den respekterar elevernas rättigheter till utveckling och har förmågan att se och lära känna enskilda elever. Vi utgår ifrån att skolan har en uppgift och eleverna har mycket att hämta.

Genom ditt ställningstagande visar du Ulf att det finns människor som ifrågasätter och står för uppgift och närhet i politiken. Politiken är meningsfull när den skapar närhet. Ett humanistiskt sinnelag och etiskt ansvarstagande är inga luddiga begrepp. Tack Ulf för att du ställer upp för de mest utsatta eleverna och drar dig inte för att ifrågasätta en spekulativ praxis för deras skull.

Tibor i Petö gruppens namn (Ljungfälleskolan, Växjö)