10 april 2006

Åt vilket håll vänder sig (m)?

Kommer moderaterna i Kronoberg att ha en annan uppfatning än moderaterna i Växjö? Ja så kan det faktiskt bli. Den motion som Bo Frank skrivit till länsförbundsstämman om att moderaterna bör vara skeptiska till muslimska friskolor röstades ner av en nästintill enig stämma antogs dock i princip en vecka tidigare då moderaterna i Växjö kommun hade sitt årsmöte. Frågan är nu hur Bo Frank kommer att göra? Är det stämmans mkt tydliga nej till den Frankska skepsismen eller kretsårsmötets mer splittrade ja som kommer finnas i det valmanifest som är på väg att tas fram under Bo Franks ledning inför valet i Växjö kommun?
Personligen tillhör jag dem som anser att så länge en skola uppfyller de av skollag och läroplan uppställda reglerna finns det ingen anledning att vidta några särskilda åtgärder mot skolor enbart på grund av att de råkar vara muslimska.

Inga kommentarer: