22 december 2004

Farligt att spela på rasistskräck

Efter ett "avslöjande" i Smålandsposten för någon vecka sedan att en av lärarna på Procivitas fria gymnasium i Växjö är aktiv i Sverigedemokraterna kommer nu eleverna att få möjlighet att tycka till om läraren ska få vara kvar eller inte. Vilket jag normalt sett tycker är helt i sin ordning, men när det inte handlar om lärarens kompetens utan om politiska åsikter blir jag mycket skeptisk. Ska alla lärare åsiktsregistreras för att kontrollera att inga icke politiskt korrekta personer får jobb som lärare? Då föreslår jag Smålandsposten att ta en titt på lärarkåren vid de kommunala gymnasieskolorna där företrädare för t ex KPML/r finns sedan länge. Självklart ska skolan aldrig acceptera att deras personal bedriver politisk opinion i undervisningen, men det gäller alla politiska åsikter. Jag sympatiserar inte med Sverigedemokraterna på något vis, men är beredd att offra mitt liv för deras rätt att uttrycka sina åsikter likaväl som alla andra i vårt land.

"Den politiska korrekthetens värld … är en värld där demokratin är överflödig eftersom alla sanna demokrater har samma idéer och resten per definition är antidemokrater som ska exkluderas."
- Jonathan Friedman

Inga kommentarer: